Öppet brev till statsråd Johan Forssell - Kristna Fredsrörelsen

Öppet brev till statsråd Johan Forssell

Datum: mars 12, 2024 | Kategori: Mexiko, Opinion

Kristna Fredsrörelsen uppmanar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell att föra en samstämmig politik som inte låter handelsintressen främjas på bekostnad av det demokratiska utrymmet när han besöker Mexiko i samband med att kungaparet avlägger statsbesök.

Den 12-14 mars representerar statsrådet Johan Forssell Sveriges regering när kungaparet och en näringslivsdelegation om drygt 25 svenska företag besöker Mexiko. I ett pressmeddelande skriver Utrikesdepartementet att syftet med statsbesöket är ”att befästa den goda relationen mellan Sverige och Mexiko och stärka de ekonomiska och politiska förbindelserna, med fokus på innovation, partnerskap, handel och investeringar”.

Vi välkomnar internationellt samarbete och dialog och uppmanar statsrådet Johan Forssell och Sveriges regering att ta ett helhetsgrepp om Sveriges roll i Mexiko. Vi efterlyser en samstämmig politik som inte låter handelsintressen främjas på bekostnad av det demokratiska utrymmet. Vi uppmanar också regeringen att följa upp att svensk företagsverksamhet i Mexiko sker i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vid en närmare titt är det tydligt att Mexiko har svårt att leva upp till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, detta trots det goda multilaterala samarbete som regeringen framhäver. Under ytan är Mexiko alltjämt ett av världens farligaste länder för journalister och människorättsförsvarare. Straffriheten för brott som begås mot demokratins förkämpar är närmast total. 2022 mördades minst 45 människorättsförsvarare och 13 journalister i Mexiko.

Det utbredda våldet i Mexiko ställer krav på att den svenska regeringens och EU:s politik bör vara samstämmig med ett tydligt fokus på konfliktförebyggande och försvar av de mänskliga rättigheterna. Därför är det också av stor vikt att Sverige ställer sig bakom EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD) för att skapa en gemensam grund för EU:s medlemsstater.

Rättigheter och ansvarsutkrävande i fokus

I statsrådets möten med företrädare för Mexikos regering bör han därför betona den mexikanska statens skyldigheter att skydda, respektera och garantera de mänskliga rättigheterna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hur urfolk påverkas av exempelvis naturresursutvinning och de utbredda riskerna för dem som försvarar mark- och miljörättigheter. Sveriges regering bör även rikta fokus på hur man bör minska negativ inverkan på miljön till följd av näringslivsverksamhet samt betona riskerna med arbetskraftsexploatering och barnarbete.

Vi hoppas och räknar med att statsrådet och Sveriges handelsfrämjande delegation i samband med besöket även träffar företrädare för det mexikanska civilsamhället. Människorättsförsvarare- och organisationer i landet har en unik kunskapsställning och mycket att erbjuda för att Sverige ska kunna göra verklighet av de värden som sägs ska genomsyra utrikespolitiken. Vi uppmanar statsrådet att ta hänsyn till deras rekommendationer kring hållbar utveckling och vilken typ av handelspartner Mexiko behöver i Sverige för att stärkas i en demokratisk riktning.

Helhetsgrepp i Sverigefrämjande

Utöver bland annat bilaterala möten och ett näringslivsforum innefattar statsbesöket även en resa med det nyligen invigda och ifrågasatta Tren Maya, en tågförbindelse i södra Mexiko som är tänkt att bidra till utveckling av turismnäring i södra Mexiko.

Specialrapportörer i FN-systemet har lyft kritik mot projektet för att inte ha tagit hänsyn till miljökonsekvenser och urfolks rättigheter i nödvändig utsträckning. De har också slagit fast att konsultationerna som genomförts med lokalbefolkningen inte lever upp till internationella standarder för mänskliga rättigheter. FN lyfter även fram att det har förekommit hot och attacker mot, och kriminalisering av, människorättsförsvarare som har försökt få ut information eller på olika sätt ifrågasatt projektet .

Exemplet belyser vikten av ett helhetsgrepp när regeringen främjar näringslivsfrågor inom ramen för utrikespolitiken. Även om Sverige inte varit involverat i projektet så bidrar man nu till att marknadsföra något som har kritiserats utifrån människorättsperspektiv och som har ökat konfliktnivåer i området.

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen arbetar för att skapa skydd och säkerhet för människorättsförsvarare och för att förebygga våld och våldsam konflikt genom internationell medföljning. Arbetet utgår från vårt landkontor i San Cristóbal de las Casas i delstaten Chiapas i södra Mexiko, där vi har arbetat sedan år 2000.

Läs mer om vårt arbete i Mexiko här och på vår internationella site här.