Kristna freds om Nato: "Hotar säkerheten" - Kristna Fredsrörelsen

Kristna freds om Nato: ”Hotar säkerheten”

Datum: mars 13, 2024 | Kategori: Opinion, Pressklipp

Medlemskapet i Nato är ett misstag säger Lotta Sjöström Becker till Sändaren den 27 februari 2024. "Nato bygger på ett föråldrat perspektiv på vad säkerhet är och hur den kan uppnås. Hållbar fred kräver en bredare syn på säkerhet med fokus på människor snarare än på stater och territorier".

Medlemskapet i Nato är ett misstag, menar Kristna fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker.

Pressklipp Sändaren 27 februari 2024

Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker kritiserar Natoprocessen och breddar i en intervju med Sändaren bilden av vad ett medlemskap i försvarsalliansen faktiskt innebär. Hela artikeln och poddinspelningen finns här.

”I praktiken har man urholkat mycket av det som man sagt att Nato-medlemskapet är tänkt att försvara. Jag förutsätter att man nu återgår till den traditionella svenska hållningen att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter, både i Sverige och globalt”

-Lotta Sjöström Becker

- Nato bygger på ett föråldrat perspektiv på vad säkerhet är och hur den kan uppnås. Hållbar fred kräver en bredare syn på säkerhet med fokus på människor snarare än på stater och territorier, säger Lotta Sjöström Becker.

Pressklipp Sändaren 27 februari 2024

Utöver Nato-medlemskapet i sig är Kristna Fredsrörelsen kritisk till den politiska process som ledde fram till ansökan om svenskt medlemskap.

– Beslutet hastades fram utan att det gjordes någon ordentlig konsekvensanalys av vad ett svenskt Nato-medlemskap innebär. Många frågetecken kvarstår därför, bland annat kring eventuell kärnvapenplacering på svenskt territorium. Det är också oklart vad medlemskapet får för följder för svenska värnpliktiga och deras tjänstgöring, säger Lotta Sjöström Becker.

Ta del av fler opinionsinlägg här