Sikte på fred och rättvisa, även som del av Nato - Kristna Fredsrörelsen

Sikte på fred och rättvisa, även som del av Nato

Datum: mars 13, 2024 | Kategori: Opinion, Pressklipp

Intervju i tidningen Dagen den 7 mars, dagen efter att Sverige anslöt sig till Nato. Lotta Sjöström Becker ger fredsrörelsens bild av vad säkerhet innebär och pratar om kyrkornas roll för fred framåt.

Pressklipp från Dagen den 7 mars 2024

– För världsfreden är Natoanslutningen ett misslyckande, och för allas vår gemensamma säkerhet, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna freds.

Pressklipp från tidningen Dagen den 7 mars 2024

En lättnadens suck i det politiska lägret, från vänster till höger. Natoprocessen är äntligen i hamn. Men Kristna Fredsrörelsen vägrar ge upp sitt motstånd.

”För världsfreden är Natoanslutningen ett misslyckande, och för allas vår gemensamma säkerhet”

-Lotta Sjöström Becker

På torsdagskvällen var det klart: Sverige är nu fullvärdig medlem i Nato. Ungerns utrikesminister och Sveriges statsminister är i USA för att signera och lämna in de sista dokumenten. En lång process har därmed nått sitt slut. Men alla jublar inte.

Lotta Sjöström Becker på Kristna Freds vill dra ut linjerna och peka på de långsiktiga konsekvenserna.

– Tror man att vapenmakt och hot om kärnvapen är svaret för en tryggare värld, då blir ju följden att gå med logisk. Men som fredsorganisation har vi siktet på fred. Det som händer nu är att vi blir del av att allt tydligare polarisera och distansera oss från omvärlden, säger hon till Dagen.

Men det är ju ökad säkerhet som är huvudargumentet för att vi går med i Nato. Hur ser du på det?

– Jo, men forskningen visar att när länder bygger starka band med grannar världen över, då tar man bort anledningen att angripa varandra. Men nu gör vi tvärtom.

– Vi vet att kärnvapen hotar hela vår existens. Det Sverige borde verka för är att kärnvapen förbjuds och skriva på deklarationen som ska förbjuda detta.

Ta del av fler av Kristna Fredsrörelsens uttalanden här

Svagt engagemang

Från kyrkornas håll har det varit relativt tyst när Sverige svängt från 200 år av alliansfrihet till att tydligt välja sida militärt.

Varför detta svaga engagemang, tror du?

– Visst har det protesterats, men jag tror att vi haft det bra så länge att vi förlorat vanan. Vi är som en otränad muskel. Och för att demonstrationer ska kännas meningsfulla måste det finnas politiska partier som lyssnar. Det upplever vi att de inte gör, säger hon.

Ändå känner hon inte att luften går ur Kristna freds i och med Natointrädet. Men man kommer inte driva frågan om att Sverige ska lämna militäralliansen.

– Vi kommer fortsätta hålla sikte på fred och rättvisa och utbilda och ickevåldets metoder. Vi tror att fredsteologin kommer bli en stor sak för kyrkorna i framtiden.

Läs hela artikeln i Dagen här