Le Monde: "Sveriges fredsaktivister berövas bidrag efter att landet går med i Nato" - Kristna Fredsrörelsen

Le Monde: ”Sveriges fredsaktivister berövas bidrag efter att landet går med i Nato”

Datum: mars 26, 2024 | Kategori: Pressklipp

Om det indragna stödet till svenska fredsorganisationer i den franska dagstidningen Le Monde den 20 mars: "Den svenska högerregeringen med stöd av extremhögern har kapat stödet till organisationer som arbetar för fred och nedrustning"

Le Monde: ”Sveriges fredsaktivister berövas bidrag efter att landet går med i Nato”

Pressklipp Le Monde den 20 mars 2024.

Pressklipp från Le Monde den 20/3: Après l’adhésion à l’OTAN, le mouvement pour la paix privé de subventions en Suède

I artikeln lyfter journalisten Anne-Françoise Hivert fram den historiskt snabba omsvängningen som den svenska Natoprocessen och militariseringen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina har inneburit.

Fram till våren 2022 var fredsrörelsen och dess många organisationer, många av dem över 100 år gamla, väl respekterade i Sverige. Det bidrog till att göra riket till en inflytelserik aktör i internationella förhandlingar om nedrustning och icke-spridning, skriver hon.

I artikeln hörs såväl Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker som Malin Nilsson, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Kerstin Bergeå, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Tillsammans ger de en bild av hur fredsrörelsen i Sverige har ifrågasatts allt hårdare och utmålats som ett hot, eller ”Moskvas nyttiga idioter”, samtidigt som den offentliga debatten inte längre rymmer komplexitet i säkerhetsfrågor. De ger exempel på hur försök görs för att tysta kritiska och obekväma röster som inte ställer upp på krigsretoriken och ger en tydlig bild av vad det faktiskt är fredsrörelsen pratar om när man kritiserar regeringens ageranden.

”Vi ifrågasätter inte heller internationell rätt eller länders rätt att försvara sig, precis som vi anser att vi måste lyssna på det ukrainska civila samhället, som måste bestämma när det vill börja förhandla och under vilka förutsättningar”

Lotta Sjöström Becker

Fler pressklipp från Kristna Fredsrörelsen i media hittar du här