Hög tid att införa ickevåld och främjande av fredskultur i läroplanerna - Kristna Fredsrörelsen

Hög tid att införa ickevåld och främjande av fredskultur i läroplanerna

Datum: januari 15, 2024 | Kategori: Ickevåld, NATO, NATO

Kristna Fredsrörelsen vill påminna om Sveriges åtaganden att främja en kultur av fred och ickevåld i skolornas läroplan inom ramen för de globala målen. Vi står redo att dela med oss av vår kompetens på området!

Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M), meddelade nyligen att regeringen fattat beslut om att införa kunskap om Nato och totalförsvaret i läroplanen för den svenska gymnasieskolan. Och att motsvarande ändring är på gång även för grundskolans läroplan. Under en frågestund i samband med konferensen Folk och Försvar sa Bohlin bland annat följande:

– Det är viktigt att man är orienterad i Sveriges säkerhetspolitiska doktrin men också medveten om hur totalförsvaret ser ut och vilka anspråk det ställer på mig som individ. I botten av detta finns försvarsviljan och totalförsvarsplikten, och den behöver medvetandegöras på ett ännu tydligare sätt. Det här behöver finnas med som en del av vårt utbildningsväsende.

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Globala målet 4 – God utbildning för alla. www.globalamalen.se

Det är i detta sammanhang värt att påminna om det globala utbildningsmål (mål 4) som Sverige åtagit sig att verka för inom ramen för Agenda 2030. Delmål 4.7 har rubriken ”Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap”, och lyder så här:

”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, ickevåld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.”

Tyvärr lyser såväl främjande av en kultur av fred som ickevåld med sin frånvaro i de svenska läroplanerna. Om målet ska hinna uppnås till 2030 är det hög tid att åtgärda detta. Vi i Kristna Fredsrörelsen står redo att dela med oss av vår kompetens på området!

Läs fler opinionstexter här