Biståndspolitik - Kristna Fredsrörelsen

Biståndspolitik

maj 2, 2024
Internationell kritik mot förändringar i svenskt bistånd
340 organisationer från 60 länder uttrycker i ett öppet brev sin oro över de plötsliga förändringarna inom svenskt bistånd. "Förändringarna bryter mot internationella principer för stöd till civilsamhället", varnar undertecknarna.
april 17, 2024
Folkrörelsebiståndet under attack
När Sveriges regering lägger om utrikes- och biståndspolitiken ryms inte längre det svenska civilsamhället i “Team Sweden”. På kort tid och utan dialog har man tydligt visat att det förtroende som folkrörelser under decennier har byggt upp till folk som lever i fattigdom och förtryck, inte längre är så mycket värt. Hur gick det till?
april 3, 2024
Stoppat statligt stöd till svenska fredsorganisationer
Kristna Fredsrörelsen går till domstol när regeringen bryter med en hundraårig tradition som både fyllt en viktig demokratifunktion och stärkt Sveriges samlade kompetens i fredsfrågor. Beslutsprocessen har präglats av otydlighet, brist på information och motsägelsefulla underlag.
februari 6, 2024
21 organisationer ifrågasätter stoppat stöd till fredsrörelsen
Debatt: "Regeringen stoppar stödet till fredsorganisationer som IKFF, Kristna Fredsrörelsen och Svenska freds. Det handlar knappast om pengarna utan om något annat".