Almedalens viktigaste samtal - Kristna Fredsrörelsen

Vi tar samtalet om fred till Almedalen

Datum: juni 13, 2024 | Kategori: Aktiviteter, Ickevåld, NATO, Opinion, Säkerhetspolitik, Vapenvägran, Vapenvägran

Fler ungdomar ska lära sig döda i Försvarsmaktens tjänst och Sveriges fredspådrivande roll internationellt förändras i Nato. Hur bygger vi hållbar fred och hur får vi slut på våldet mot jorden och varandra? Om det och mycket mer lyfter vi i Almedalens viktigaste samtal den 26-27 juni.

Under årets upplaga av Almedalsveckan i Visby deltar Kristna Fredsrörelsen vid fyra samtal och seminarier på teman kopplade till fred och säkerhet, våld och vapenvägran. Vissa av evenemangen sänds på webben och går att streama direkt från Almedalen Play, se länkar nedan.

1. Att söka fred med skapelsen – hur får vi slut på våldet mot jorden och varandra?

Människan ligger idag i krig på många fronter. Vi utövar våld mellan stater, mot varandra, mot oss själva – och mot den jord som är vårt gemensamma hem. Hänger kanske allt ihop? Vilket förhållningssätt och vilka freds- och försoningsprocesser behöver vi i så fall?

Onsdag den 26 juni kl 12.00-12.45

Plats: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, ”Newman/Bildascenen”

Ämne: Säkerhet/försvar, Hållbarhet
Arrangeras av Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda

Medverkande

 • KG Hammar, fredsaktivist, teolog, tidigare ärkebiskop, Svenska kyrkan
 • Anita Goldman, kulturjournalist, författare
 • Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
 • Anna Lindman, journalist, programledare
Följ webbsändning här

2. Röster för fred – Sverige går med i Nato

Sverige har gått med i NATO. Det är en militärallians där 32 olika länder ingår. Samtidigt ökar vår försäljning av vapen och militär utrustning. Hur påverkar det vår historiska roll som medlare och fredsmäklare i världen? Vad kan Sverige göra för att verka för en långsikt fred? Hör ett aktuellt samtal om fred och hur Sverige bör verka för att skapa fred i världen. #RösterFörFred

Onsdag den 26 juni kl 14.00-14.30

Plats: Hamnplan, H204

Ämne: Demokrati, Internationella frågor
Arrangeras av Islams Ahmadiyya församling

Medverkande

 • Kashif Virk, Moderator, Islams Ahmadiyya församling
 • Anders Lindberg, Politisk chefredaktör, Aftonbladet
 • Patrik Kronqvist, Politisk chefredaktör, Expressen
 • Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

3. Att lära sig döda – om värnpliktens etiska utmaningar och ungas rätt till information

Värnpliktsutbildningen beskrivs som en ledarskapsutbildning av Försvarsmakten. Hur resonerar Plikt- och prövningsverket och riksdagsledamöter rörande vilka frågor som särskilt lyfts fram inför och under mönstringen? Vilka frågor får inte det utrymme som det borde?

Ett av momenten under utbildningen handlar om att lära sig döda. En psykologiskt påfrestande handling för soldater i krig. Med hjälp av avhumaniserande metoder utbildas värnpliktiga att tillfälligt koppla bort sin naturliga moraliska motvilja mot att bruka dödligt våld (moralisk frikoppling) så att våldsutövningen ska ge så lindriga personliga konsekvenser som möjligt; t ex posttraumatiska reaktioner. Är det etiskt godtagbart? Vilka alternativ i form av information och medvetandegörande finns när vi har ett militärt försvar som förväntas skydda vår frihet? Vilket ansvar har vi att informera våra ungdomar om de etiska utmaningar och vägval som värnplikten ställer dem inför? Hur tar vi det ansvaret? (Lunchwrap serveras.)

Torsdag den 27 juni kl 12.00-12.45

Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Ämne: Säkerhet/försvar, Barn/ungdom
Arrangeras av Kristna Fredsrörelsen Equmeniakyrkan, Equmenia och Studieförbundet Bilda

Medverkande

 • Christina Malm, generaldirektör, Plikt- och prövningsverket
 • Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, partisekreterare, Liberalerna
 • Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot, försvarspolitisk talesperson, Vänsterpartiet
 • Martin Uggla, tematisk rådgivare, Kristna Fredsrörelsen/SweFOR
 • Elin Alavik, moderator, kommunikatör, Equmeniakyrkan
Följ webbsändning här

4. Avskräckning till döds – hur bygger vi en hållbar fred?

Under det kalla kriget lärde vi oss begrepp som terrorbalans och strategiska kärnvapen. Efter en period av avspänning och nedrustning rustar nu världens länder igen. Skapar vi därigenom en säkrare eller farligare värld? Rustar vi för fred eller krig? Finns det alternativ till avskräckningsidén?

Torsdag den 27 juni 14.00-14.45

Plats: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, ”Newman/Bildascenen”

Arrangeras av Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda

Medverkande

 • Martin Modéus, ärkebiskop, Svenska kyrkan
 • Anita Goldman, kulturjournalist, författare
 • Per Olsson Fridh, generaldirektör, Folke Bernadotteakademin
 • Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
Följ webbsändning här