Vapenvägran - Kristna Fredsrörelsen

Vapenvägran

januari 22, 2024
Vapenvägran åter i fokus för Kristna Fredsrörelsen
Den allmänna värnplikten är på återgång och med den följer ett ökat behov av att informera ungdomar om rätten att vägra vapen.