Istället för värnplikt – alla har rätt till vapenfri tjänst! - Kristna Fredsrörelsen

Istället för värnplikt – alla har rätt till vapenfri tjänst!

Datum: juli 3, 2024 | Kategori: Ickevåld, Vapenvägran, Vapenvägran

Viktig information till dig som ska fylla 18 år, men också till dig som förälder eller som på något sätt arbetar med unga – alla har rätt att söka vapenfri tjänst istället för att göra värnplikten.

Visste du att?

 • ..du kan genomföra din totalförsvarsplikt – utan att göra värnplikt och bära vapen
 • ..det är en mänsklig rättighet att söka och få göra vapenfri tjänst

FRÅGOR OCH SVAR

Här kan du få  mer information om  du inte vill bära vapen. Alla har rätt att söka till en vapenfri tjänst eftersom det är en mänsklig rättighet.

Har du fått brevet?

 • Varje år skickas ett mönstringsunderlag med frågor ut till alla ungdomar som fyllt 18 år.
 • Alla är skyldiga att besvara frågorna, och från dessa svar kallas sedan ett visst antal personer till mönstring.
 • Om du inte vill göra värnplikten – skriv det redan i ditt svar på frågorna.

Är du kallad till mönstring?

 • Om du blir kallad till mönstring, måste du närvara även om du inte vill.
 • Det är därför viktigt att du vid mönstringen säger till om du inte vill göra värnplikten.
 • Blir du sedan uttagen till att göra värnplikten, är den obligatorisk att genomföra.

Vad innebär värnplikten?

 • Värnpliktiga placeras normalt inom någon av det militära försvarets tre delar: armén, marinen eller flygvapnet.
 • Att vara en del av det militära försvaret innebär att du kan ställas inför svåra frågor som rör liv och död.
 • Själva utbildningen går bland annat ut på att lära sig hantera vapen, för att sedan kunna använda vapen mot andra människor och kanske till och med för att döda.

Vill du inte göra värnplikten?

 • För dig som inte vill göra värnplikten, skriv det redan när du fått brevet och mönstringsunderlaget.
 • Blir du ändå kallad till mönstring är det viktigt att du säger att du inte vill göra värnplikten.
 • Om du har blivit uttagen till att göra värnplikten, eller har ångrat dig och inte längre vill – då har du alltid rätt att ansöka om vapenfri tjänst.

Vill du inte bära vapen?

 • Om du har en personlig övertygelse att du inte vill använda vapen mot någon annan person, då har du rätt att ansöka om vapenfri tjänst.
 • Då behöver du fylla i en blankett och försäkra att du har en sådan allvarlig övertygelse mot att använda vapen mot en annan person att du inte kan tjänstgöra med vapen. Det kan du göra redan innan mönstringen, och fram till 6 månader efter att du skrivits in för värnplikten.
 • Du kan också ansöka senare än 6 månader efter inskrivningen – eller när du redan har börjat din värnpliktsutbildning – men då måste du förklara mer utförligt om varför du inte kan tänka dig att använda vapen för att kunna beviljas vapenfri tjänst.

Läs mer om vapenfri tjänst på Plikt- och prövningsverkets webbplats (extern länk)