MOVICE - Kristna Fredsrörelsen

december 14, 2023
Kamp för rättvisa bortom döden
Perspektiv från Colombia. Blanca är människorättsförsvarare från urfolksgruppen Wayúu och aktiv inom folkrörelsen Movice. Hennes situation är en präglad av sökande, kamp och sorg och rörelsens driv för rättvisa för konfliktoffer går inte att ta miste på.
december 3, 2023
Fredsnytt nummer 2 2023
Fredspolitiska perspektiv: Förnyat motstånd