Förnyat motstånd! Fredsnytt nr2 2023 är ute!

Fredsnytt nummer 2 2023

Datum: december 3, 2023 | Kategori: Artiklar Fredsnytt, Colombia, Fred med jorden, Fredsnytt, Fredsobservatörer, Guatemala, Internationell medföljning, JUSTAPAZ, NATO, ONAD, Säkerhetspolitik, Stöd till ickevåldsarbete, Sydsudan

Fredspolitiska perspektiv: Förnyat motstånd

Tidningsomslag för tidningen Fredsnytt. Personerna på bilden bär Tallit och svarta t-shirts med texten "Not i our Name" i vitt.

Jewish Voice for Peace, manifestation, New York 2023

Förnyat motstånd i en mörk tid

Civilsamhället i Sverige har allt att lära av sociala rörelser i andra delar av världen – och av excentriska knäppskallar. I detta extra tjocka nummer av Fredsnytt slår vi ett slag för gränslös gemenskap och det förnyade motståndet!

Vi får rapporter från gräsrotsorganisering i Guatemala, Malmö och Norrbotten. Vårt lands relation till omvärlden spelar roll: Fredsrörelsen i Sydsudan följer med intresse rättegången mot Lundin Oil. Sveriges engagemang för Fredsprocessen i Colombia är viktigt för det lokala civilsamhällets arbete för hållbar fred och rättvisa – och också för barn och unga.

Att följa någon på vägen mot fred kan göra all skillnad i världen: återvändande följeslagare och fredsobservatörer vittnar om motståndskraften och värmen hos fredsaktivister i Israel och Palestina och en åldrad mor och människorättsförsvarare i Colombia. Martin Smedjeback har läst filosofen William MacAskills bok Vad framtiden förtjänar – att planera för en miljon år och konstaterar att egensinne och sikte på framtiden förenar fredsbyggare med klarsynta excentriker.

Allt detta i Fredsnytts andra nummer, snart i din brevlåda! Dela gärna tidningen med vänner och andra som du vill ska ta del av vårt praktiska fredsarbete. Vi önskar er alla Julfred och gränslös gemenskap!