Finns det rum för fred och försoning? - Kristna Fredsrörelsen

Finns det rum för fred och försoning?

Datum: november 2, 2022 | Kategori: CEPO, JUSTAPAZ, Pressklipp, Sydsudan

I senaste numret av Lunds stifts tidskrift ”Uppdrag Mission” kan du läsa om utmaningar för fredlig utveckling i Colombia och Sydsudan. I dessa både vitt skilda och våldsplågade kontexter finns det enligt organisationerna Justapaz och CEPO hopp i ingångna fredsavtal men med bristande implementering får freden vänta på sig.

Justapaz, Colombia

Större delen av Colombias yta präglas av pågående våldsamma konflikter. Militär, gerillor, paramilitärer och narkotikakarteller har attackerat varandra under mer än 60 år. Kriget har skördat sammanlagt drygt nio miljoner människoliv.

Finns det rum för fred och försoning i Colombia? Landets nya regering har ambitionen att arbeta för att uppnå vad de kallar en ”genomgripande fred”. Vad tänker vår fredspartner Justapaz, som just firat 30-årsjubileum, om utsikterna att det lyckas?⁠

I artikeln i Uppdrag mission kan du läsa deras rekommendationer inför förnyandet av Colombias fredsprocess.

Läs hela artikeln i Uppdrag Mission här

Community Empowerment for Progress Organisation, Sydsudan

Sydsudan blev självständigt i juli 2011, efter mer än 50 års kamp för frigörelse. Då levde omkring 50 procent av landets befolkning under fattigdomsgränsen. Kampen för självständighet omfattade såväl väpnat som ickevåldsligt motstånd och kombinationer av dessa två. Fredsavtalet slöts 2015, men med de så kallade ”hundslagsmålen” i Juba 2016 återföll landet i dödligt våld.⁠

I artikeln i Uppdrag mission kan du läsa om vår partnerorganisations CEPOs (Community Empowerment for Progress Organisation) förhoppning om att 2018 års förnyade fredsavtal i Sydsudan ska bereda väg för att ta itu med konfliktens orsaker och sätta igång en implementering av de viktigaste reformerna: översyn av konstitutionen, reform av polis- och militärväsendet, stärkt samordning av biståndet, stärkt ekonomisk förvaltning, ett oberoende juridiskt system och en myndighet för kompensation och gottgörelse som ska straffa förövare och skipa rättvisa för marginaliserade samhällen.⁠

Läs hela artikeln i Uppdrag Mission här