Martin Luther King-dagen 2023 - Kristna Fredsrörelsen

Martin Luther King-dagen 2023

Date: januari 16, 2023 | Kategori: Ickevåld, Opinion

I tider av demokratisk tillbakagång och ökad militarisering finns god anledning att söka inspiration i Martin Luther King Jr:s tänkande och aktivism. Idag på Martin Luther King-dagen uppmärksammar vi hans gärning som fortsätter att inspirera i kampen för rättvisa. 

“nonviolence is the answer to the crucial political and moral question of our time – the need for man to overcome oppression and violence without resorting to violence and oppression

Utdrag ur Martin Luther King Jr’s tal vid mottagandet av Nobels fredspris 1964

Martin Luther King och ickevåldet

Martin Luther King Jr förespråkade kompletterande strategier i sin kamp för frihet och rättvisa. Som en av de ledande i medborgarrättsrörelsen i USA, såg King hur olika former av förtryck, som rasism, ekonomisk orättvisa och militarisering, samverkade. Den infrastruktur och de institutioner som upprätthöll rasistisk orättvisa i 1960-talets USA skiljer sig från de strukturer som utmanar demokratin i dag, däribland digitala plattformar som sprider hot, hat och underminerar fakta.

Medborgarrättsrörelsen använde ickevåldslig direkt aktion för att synliggöra orättvisa – så att den inte kunde ignoreras – och ändra maktförhållanden. Därigenom kunde den institutionaliserade rasismen monteras ned. Att påverka maktdynamiken utan våld var en nyckel för att åstadkomma förändring utan att själv hemfalla till förtryck eller våld, inom ickevåldet ofta beskrivet som att mål och medel hör ihop.

Martin Luther King var en av förgrundsfigurerna i medborgarrättsrörelsen i USA

Martin Luther King Jr

Trots en verklighet med institutionaliserad rasism och systematiska lynchningar av svarta strävade Martin Luther King Jr efter en vision om ett samhälle med jämlikhet och frihet för alla. I sitt berömda tal “I have a dream” säger han “Let us not seek to satisfy thirst for freedom, by drinking from the cup of bitterness and hatred”. Det kan tolkas som en vägran att låta förtrycket forma motståndsrörelsens strategi och övertygelse.

Men det handlade aldrig om acceptans, normalisering eller ursäktande av förtryck.

I artikeln Martin Luther King’s multiple lanes to multiracial democracy beskriver Maria J Stephan framväxten av en demokratirörelse i dagens USA som stärker demokratiska institutioner och kultur genom att bygga gemenskaper fria från våld och extremism. Även i Sverige behöver vi stärka de pro-demokratiska ekosystemen. En förutsättning för det är ett antirasistiskt förhållningssätt vilket handlar om att påtala orättvisor, motverka rasistiska strukturer och att utgå från en maktanalys.

Antirasism är en handling, det är strategi och det är att lyssna på de som drabbas av rasistiskt hat och hot.

Vidare läsning

Kristna Fredsrörelsen medverkar inte på utdelningen av årets Martin Luther King-pris

Kristna Fredsrörelsens Inspirationsmaterial Martin Luther King-dagen innehåller samtalsfrågor att samlas kring och tips och förslag på texter, sånger och böner som du kan använda för att fira gudstjänst i Martin Luther Kings anda.

För inspiration, läs det berömda talet ”I have a dream” (1963)

Maria J Stephan’s artikel: Martin Luther King’s multiple lanes to multiracial democracy