En röst för fred i tider av krig - Verksamhetsberättelse Kristna Fredsrörelsen

Verksamhets
berättelse och årsredovisning 2022

Datum: april 12, 2023 | Kategori: Rapporter, Verksamhetsberättelser

En röst för fred i tider av krig. I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om Kristna Fredsrörelsens fredsarbete lokalt och globalt och om hur vi har bidragit till fredlig förändring i konfliktområden i världen.

En röst för fred i tider av krig. Foto: Miki Anagrius

Bild omslag: Miki Anagrius

Nu kan du läsa och ladda ner Kristna Fredsrörelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022. En digitalt signerad version är tillgänglig vid behov och intresse.