En väg ut från våldet

En väg ut från våldet

Datum: december 3, 2023 | Kategori: Artiklar Fredsnytt, Colombia, Ickevåld, JUSTAPAZ, Stöd till ickevåldsarbete

Rätten att vägra använda våld och vapen är en central fråga i ickevåldsorganisationen Justapaz filosofi. Motståndet mot allmän värnplikt och kampen för vapenvägrares rättigheter går hand i hand med insikten om vilka som behöver mest skydd och omtanke i väpnade konflikter: barn och unga.

– Våld föds ur förtryck, utsatthet, bristande trygghet. Det har vi lärt oss av vårt 30-åriga arbete för ickevåld i ett våldsdrabbat land. Det ni kallar gängkrig är också ett uttryck för det, säger Diana Archila, biträdande generalsekreterare hos Justapaz.

Hur förhindrar vi att barn och unga rekryteras och utnyttjas av väpnade och kriminella grupper? Det är frågor som Kristna Fredsrörelsens partnerorganisation Justapaz i Colombia är experter på.

Memorias y Caminos – den skrift och rapport som sammanfattar Justapaz lärdomar av 30 års fredsarbete. Foto: Kristna Fredsrörelsen

I oktober besökte de Sverige för att tala med svenska beslutsfattare om utmaningar och möjligheter i den pågående colombianska fredsprocessen.  Och de kom med lärdomar som kan tjäna Sverige.

– När vi pratar om hur barn används av väpnade grupper är det viktigt att komma ihåg att inte alla rekryteras för att bära vapen och delta i strider. Många, så unga som 8 år gamla, används för olika typer av uppdrag i vardagen: för att spionera, smuggla vapen och droger eller föra vidare meddelanden, säger Diana Archila.

– Detta gör dem väldigt sårbara och de fostras från en tidig ålder in i otrygga miljöer som de har svårt att lämna, fortsätter hon.

Ett utmanande arbete

För att uppnå en inkluderande fred är det nödvändigt att synliggöra vidden av problemet med rekrytering av unga personer – och påvisa statens ansvar för att skydda dem. Barns och ungas rättigheter och perspektiv behöver ingå i Colombias fredsförhandlingar något som fastslås i FN:s resolution 2250. Men det är ett utmanande arbete:

– Ingen av de väpnade aktörerna vill erkänna att de har rekryterat barn och unga och då kommer man inte vidare i diskussionerna, säger Diana Archila.

Justapaz perspektiv på situationen i Colombia och fredsprocessen framfördes i ett fyra dagar långt Sverigebesök. Diana Archila och Justapaz generalsekreterare Martin Nates lyfte sina frågor och inspirerade andra.  Barns utsatthet för kriminella gäng utgjorde en brygga för ömsesidig förståelse vid möten med myndigheter och politiker, en digital träff med Kristna Fredsrörelsens medlemmar och ett erfarenhetsutbyte med Fryshuset och SSR.

Våld föds ur förtryck, utsatthet, bristande trygghet.

– Martín Nates, generalsekreterare Justapaz

30 års lärdomar och ett tydligt budskap

Gudrun Brunegård, biståndspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, visade särskilt intresse för frågan – inte minst vad gäller Justapaz lärdomar från arbetet med att förebygga rekrytering och stödinsatser för dem som vill lämna. Martin Nates är tydlig i sitt budskap:

– Våld föds ur förtryck, utsatthet, bristande trygghet. Det har vi lärt oss av vårt 30-åriga arbete för ickevåld i ett våldsdrabbat land. Det ni kallar gängkrig är också ett uttryck för det. Det unga människor i våldsamma kontexter behöver är: vägar ut, konstruktiva sätt att hantera den svåra situationen de lever i.

– Det kan handla om möjligheten att utöva sport, kultur, konst. Helt enkelt trygga platser där de får stöd att förstå att de själva kan riva ner de osynliga barriärer som förtrycket skapar, och hindrar dem från att leva det liv de har rätt till.


Är du journalist och vill komma i kontakt med någon av Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisationer eller människorättsförsvarare i de områden där vi verkar? Kontakta oss gärna kommunikation@krf.se

Artikeln är ursprungligen publicerad i Kristna Fredsrörelsens medlemstidning Fredsnytt.

Ladda ner hela numret här. Som medlem får du tidningen i pappersform i brevlådan.