Krigshetsen leder till handlings förlamning - Kristna Fredsrörelsen

Krigshetsen leder till handlings
förlamning

Datum: januari 24, 2024 | Kategori: Opinion, Pressklipp, Säkerhetspolitik

När den offentliga debatten handlar om ett eventuellt krigshot kan trossamfunden vara en motvikt och påminna om värden som medmänsklighet. Det säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen, till Kyrkans Tidning.

Kristna Fredsrörelsen uttalar sig i Kyrkans Tidning angående hård krigsretorik från regeringen och försvarsmakten.

Pressklipp från Kyrkans Tidning den 19 januari 2024.

I Kyrkans Tidning den 19 januari 2024 bemöter Kristna Fredsrörelsen regeringens och försvarsmaktens nyliga skarpa uttalanden om risken för att Sverige drabbas av krig.

Vi ser retoriken och svaret på det allvarliga säkerhetsläget som onyanserad vad gäller hur man arbetar förebyggande för att undvika att konflikter eskalerar och vi lyfter hur den gångna tidens uttalanden har skapat mycket oro och rädsla i samhället.

– Utifrån hur det ser ut i vår omvärld nu borde vi investera i att öka tryggheten och gemenskapen. Denna krigshets leder snarare till handlingsförlamning, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

”Fred är mer än bara ord, det är också ett hantverk och agerande”

– Lotta Sjöström Becker

Vidare belyser Lotta hur statministerns diskurs kring medborgarskap ter sig allt mer militaristisk samtidigt som regeringen ”med kirurgisk precision nedmonterar resurser i civilsamhället”. Hon lyfter fram trossamfundens viktiga och trygga platser där gemenskap och medmänsklighet råder och som ”forum där vi kan diskutera vilken värld vi vill ha och hur vi kan förebygga våld och krig, där det går att lyfta ämnen som vapenvägran och andra alternativ till säkerhet än upprustning”.

På frågan om religiösa ledares uttalar sig i tillräcklig utsträckning lyfter Lotta fram ärkebiskop Martin Modéus viktiga uttalanden om om behovet av fred i relation till kriget i Israel och Gaza samtidigt som hon vill uppmuntra samfunden till att mer aktivt diskutera vad det är för värld vi vill ha.

– Men fred är mer än bara ord, det är också ett hantverk och agerande. Det har tidigare funnits olika fredsprogram inom Svenska kyrkan och jag tänker att det finns en kompetens som skulle kunna stärkas. Man kan jobba aktivt med metoder för att hur man kan förebygga olika konflikter.

Läs fler texter och uttalanden på ämnet här

Läs även

Krig är ett misslyckande – rusta för fred!