21 organisationer ifrågasätter stoppat stöd till fredsrörelsen - Kristna Fredsrörelsen

21 organisationer ifrågasätter stoppat stöd till fredsrörelsen

Datum: februari 6, 2024 | Kategori: Biståndspolitik, Pressklipp

Debatt: "Regeringen stoppar stödet till fredsorganisationer som IKFF, Kristna Fredsrörelsen och Svenska freds. Det handlar knappast om pengarna utan om något annat".

I Aftonbladet Debatt den 4/2 2024 ifrågasätter 21 svenska civilsamhällesorganisationer regeringens motiv till det indragna stödet för fredsorganisationer och kräver att ”regeringen snarast ser till att den svenska fredsrörelsen får en stabil och långsiktig ekonomisk grund att stå på”.

Montage med bild på biståndsminister Johan Forsell och statsminister Ulf Kristersson. Rubriksättning: Vad har ni emot oss som jobbar för fred?

Pressklipp från Aftonbladet den 4/2 2024

I debattartikeln konstaterar de att regeringen i och med det stoppade stödet till fredsorganisationer frångår en 95-årig tradition som har ”omfamnats av samtliga regeringar oavsett politisk färg fram tills nu” och hänvisar till den ursprungliga riksdagsmotionen år 1929 som låg till grund för stödet: ”Ingen medborgare bör lämnas oberörd av upplysningen för fred. Likasåväl som det hittills inom olika länder bedrivits ett aktivt arbete för försvaret, bör ett omfattande arbete för freden försiggå.”

”Sammanlagt rör det sig om drygt 20 miljoner kronor årligen. En droppe i budgethavet jämfört med till exempel försvarsanslagen som på kort tid nästan har fördubblats till 119 miljarder”

Skribenterna ifrågasätter motiveringen till det stoppade stödet som totalt uppgår till 20 miljoner kronor, ”en droppe i havet” i jämförelse med till exempel försvarsbudgeten som uppgår till 119 miljarder kronor 2024.

”Det kan knappast vara pengarna det handlar om. Det framstår därför tyvärr som att det är just de svenska fredsorganisationerna man vill försvaga. Eller kanske fredsarbetet i största allmänhet. Även FN:s fond för fredsbyggande arbete får sitt bidrag halverat av regeringen.”

Samtidigt ”som även den här regeringen har uttalat en ambition att lösa internationella tvister på fredlig väg. I reformagendan för ett nytt bistånd betonas också vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser”. De ställer sig frågan hur det går ihop med indragen finansiering till organisationer som arbetar med just det?

”Starka fredsorganisationer utgör inget hot i ett samhälle med en fri och spänstig debatt kring försvarsfrågor. Om fredsarbete och fredsbyggande börjar ses som fula ord är vi som demokratiskt samhälle illa ute.Fred är mer än frånvaron av krig vilket alla som sysslar med frågan mycket väl vet om. Fred förutsätter ett samhälle där alla individer kan känna sig säkra. Ett samhälle utan våld och förtryck, där ordet är fritt och demokratin livskraftig. Det brukar kallas mänsklig säkerhet till skillnad från staters dito.

Skribenterna avslutar med att kräva att regeringen ser till att den svenska fredsrörelsen får en stabil och långsiktig ekonomisk grund att stå på.

”Något annat är inte värdigt ett fritt och demokratiskt samhälle som Sverige.”

Undertecknande

Henrik Fröjmark, policychef Act Svenska kyrkan
Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
Brian Kelly, generalsekreterare Artikel2 (fd Emmaus Stockholm)
Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv
Martin Nihlgård, generalsekreterare IM (Individuell Människohjälp)
Rikard Rudolfsson, ordförande Jordens vänner
Alexander Clemenson, generalsekreterare KFUM Sverige
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till kvinna
Catalina Rodriguez Näsman, ordförande Latinamerikagrupperna
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center
Anna Wester, förbundssekreterare Palestinagrupperna i Sverige
Paul Carlsson, ordförande Praktisk solidaritet
Anette Uddqvist, kanslichef Operation 1325
Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
Kristina Jelmin, verksamhetschef Svenska Burmakommittén
Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet
Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén
Susannah Sjöberg, ordförande Sveriges kvinnoorganisationer
Johanna Eliasson, ordförande Vänsterns internationella forum
Jenny Jansson Pearce, Deputy Director Right Livelihood
Mattias Brunander, generalsekreterare Diakonia