Rätten att vägra vapen och innebörden av DCA-avtalet med USA - Kristna Fredsrörelsen

Rätten att vägra vapen och innebörden av DCA-avtalet med USA

Datum: april 8, 2024 | Kategori: Aktivera dig, Aktiviteter

Är du medlem i Kristna Fredsrörelsen? Välkommen då på ett webbinarium den 17 april för att uppdatera dig om och diskutera några aktuella frågor. Vi fokuserar på det militära samarbetsavtalet (DCA) med USA och rätten att vägra vapen i skuggan av att allt fler ungdomar kallas in till mönstring och kan tvingas att göra värnplikten mot sin vilja.

Vi välkomnar alla medlemmar i Kristna Fredsrörelsen till en digital träff kl 19.00 den 17 april. Vi kommer att prata via Teams och länk till mötet skickas ut på förhand till alla som anmält sig. 

När det gäller DCA-avtalet har Kristna Fredsrörelsen skickat in ett remissvar till försvarsdepartementet. Dels lyfter vi där risken att kärnvapen kan komma att placeras på svenskt territorium, eftersom det saknas lagstiftning som förbjuder detta och avtalet i sig själv inte heller innehåller några hinder för detta. Dels varnar vi för konsekvenserna av DCA-avtalets reglering av straffrättslig jurisdiktion, det vill säga det faktum att Sverige i flera fall avstår sin domsrätt i fråga om brott som begås av medlemmar av amerikanska styrkor som stationeras i Sverige. Har du andra tankar om hur vi som fredsrörelse bör driva den här frågan?

Frågan om rätten att vägra vapen har aktualiserats i och med att allt fler unga personer nu kallas in till mönstring och värnplikt. Vi oroas av den bristfälliga information som ges till våra ungdomar. Värnplikten framställs i Försvarsmaktens beskrivningar som en nyttig ledarskapsutbildning och en väg till personlig utveckling. Att ett centralt moment i soldatutbildningen går ut på att lära sig döda andra människor nämns däremot inte alls. Vi ser det därför som viktigt att ge unga människor möjlighet till reflektion kring vad värnplikten egentligen innebär och samtidigt informera om vilka alternativ som finns för dem som inte vill lära sig döda.

När? Kl 19.00 den 17 april

Plats? Digitalt via teams (länk till mötet skickas ut till anmälda medlemmar inför mötet)

Anmälan med namn och mailadress skickas till kommunikation@krf.se

Inte medlem eller har du inte förnyat ditt medlemskap 2024? Gör det snabbt och enkelt här.

Läs även

Remissyttrande om militärt samarbetsavtal med USA

Stoppat statligt stöd till svenska fredsorganisationer