Internationell kritik mot förändringar i svenskt bistånd - Kristna Fredsrörelsen

Internationell kritik mot förändringar i svenskt bistånd

Datum: maj 2, 2024 | Kategori: Biståndspolitik, Opinion

340 organisationer från 60 länder uttrycker i ett öppet brev sin oro över de plötsliga förändringarna inom svenskt bistånd. "Förändringarna bryter mot internationella principer för stöd till civilsamhället", varnar undertecknarna.

Kritiken mot hur Sveriges regering och Sverigedemokraterna lägger om biståndspolitiken sprider sig.

I ett öppet brev riktat till Development Assistance Committee (DAC) hörs breda protester från världens alla hörn mot förändringarna inom svenskt bistånd som, menar man, kommer att få en negativ effekt på handlingsutrymmet för civilsamhället i många länder. De undertecknande organisationerna varnar för att regeringens omläggning av stödet från civilsamhället riskerar att långsiktigt underminera organisationer och rörelser i det globala syd. Bland annat lyfts det fram att förändringarna bryter mot Do No Harm-principen som innebär att vidta åtgärder för att undvika en negativ påverkan på civilsamhällets förutsättningar att verka i partnerländer.

Initiativet till brevet kommer från en referensgrupp som bevakar att internationell standard för bistånd till och via civilsamhället efterlevs. Bland undertecknarna finns Kristna Fredsrörelsen (Swedish Fellowship of Reconciliation) och våra partners Justapaz och ONAD.

Läs mer om hur förändringarna inom biståndet drabbar civilsamhället här

Tycker du att Sverige fortsatt ska värna demokratin och civilsamhällets möjligheter till organisering?

Göra din röst hörd!

Till exempel genom att kontakta ansvariga politiker eller skriva en insändare till din lokaltidning och berätta vad du tycker.

Här är förslag på vad du kan skriva: 

Vad händer med biståndet och civilsamhället? 

Sida har fått i uppdrag att ta över folkrörelsebiståndet. Men en statlig aktör kan inte ta över den roll som ett samarbete mellan organisationer i det civila samhället fyller. Detta är inte en förändring som efterfrågas av civilsamhället i världens fattiga länder eller av människorättsförsvarare som kämpar för demokrati.  

Demokratin är på tillbakagång i världen. Civilsamhället har en nyckelroll för att motverka detta och för att stärka livsvillkoren för de allra mest utsatta. Nu måste regeringen visa att man tar sina egna ord på allvar och stärka stödet till civilsamhället.  

Förstatliga inte folkrörelsebiståndet!

Kontaktuppgifter till relevanta riksdagsledamöter

Telefon riksdagen (växel): 08-786 40 00

joar.forssell@riksdagen.se (L)

Telefon Liberalerna: 020-53 53 53

gudrun.brunegard@riksdagen.se (KD)

yusuf.aydin@­riksdagen.se (KD)

Telefon Kristdemokraterna: 08-723 25 00

katarina.tolgfors@riksdagen.se (M)

Telefon Moderaterna: 08-786 40 00