Sakfrågepolicy - Kristna Fredsrörelsen

Sakfrågepolicy

Datum: maj 17, 2024 | Kategori: Styrdokument

Kristna Fredsrörelsens sakfrågepolicy antogs av styrelsen den 16 mars 2024. I polycin redogör vi för hur vi skapar fred med fredliga medel samt för våra ställningstaganden i en rad olika sakfrågor. 

I Kristna Fredsrörelsens sakfrågepolicy kan du bland annat läsa om hur Kristna Fredsrörelsen förhåller sig till:

 • Aktivt ickevåldsmotstånd mot förtryck
 • Militär och väpnade grupper
 • Våld i självförsvar (inklusive vapenstöd och annat våldsinriktat stöd till självförsvar)
 • Militära interventioner
 • Ockupation
 • Allmän och total nedrustning
 • Civil olydnad
 • Vapenvägran
 • Svensk vapenexport och internationell vapenhandel
 • Asylrätten
 • Nato
 • Säkerhetspolitiska prioriteringar
 • Kärnvapen
 • Konfliktkänslighet inom handels- och miljöområdet