Övningar i ickevåld - Kristna Fredsrörelsen

Övningar i ickevåld

Det finns otaliga sätt att öva sig i ickevåld. Här har vi samlat några tips på lekfulla och seriösa övningar som passar bra till workshops.
Vinna-vinna
Genomförande: Berätta inte syftet med eller namnet på övningen! Ge deltagarna korta instruktioner: Be dem ta med sig en stol och sprida ut sig i rummet för att sedan ställa sig på stolarna. Förklara att de från och med nu inte får prata med varandra, inte nudda marken, och inte hoppa fram med sina egna […]
Våldets pelare
Genomförande: Samtala i stor grupp eller först i mindre grupper om vilka som är våldets pelare. Vad är det som bidrar till våld i samhället? Avgränsa gärna frågan till att handla om något mer konkret så som ”våld i Malmö, Sverige” eller ”i min skola i Mexico City”, osv. Rita upp dessa pelare och skriv […]
Slide
Alla ställer sig på ett led efter varandra framför ledaren. Övningsledaren säger olika ord vilka deltagarna ska associera till våld eller ickevåld. Tycker man att ordet är våld flyttar man man ett steg åt höger, tycker man det är ickevåld flyttar man åt vänster. Deltagarna får stå kvar i mitten om ordet varken associeras till […]
Salaams vänners manual för att hålla workshop
Räkna till 30
Genomförande: 1. Gruppen ska stå eller sitta i en ring. Tillsammans ska gruppen räkna till 30. Ingen får säga något annat än 1, 2, 3 etc. och turen får inte gå i ordning. Om två personer eller fler säger samma tal samtidigt börjar övningen om från 1. Om gruppen hittar en ”metod”, exempelvis att någon […]
Polis & demonstrant
Genomförande: (Ta av er ringar, klockor, ev. örhängen och annat vasst.) En – två personer är poliser, resten är demonstranter. Det är inte tillåtet att ta tag runt halsen, inga sparkar och slag! Det är alldeles tillåtet att kittlas, dra och slita. Demonstranterna lägger sig på golvet och hakar sig fast och håller i varandra […]
Pizzamassage
Genomförande: Alla står i en cirkel med ryggarna mot varandra. Man börjar med att knåda ut degen på ryggen på den som står framför dig. Sen smetar man ut tomatsåsen, sen ost, sen champinjoner – alla med olika massagerörelser på den andres rygg. Till sist kan man gå ihop i cirkeln för att sätta sig […]
Linjen
Visa deltagarna på en riktig eller fiktiv linje genom rummet. Be dem ställa sig på var sin sida, och hälsa på någon mitt emot sig. Be dem hålla kvar händerna. Instruera deltagarna, var sida i taget, att deras mål är att få personen framför sig över till sin sida av linjen. Säg gärna ”Klara färdiga […]
Keltiska hjulet
Heta stolen
Genomförande: Deltagarna sitter på varsin stol i en ring. En stol i ringen är ledig. Tränaren ställer olika påståenden som deltagarna tar ställning till genom att sitta kvar eller ställa sig upp/byta plats. Påståendena är formulerade så att det bara går att svara ja eller nej på dem. Den deltagare som håller med om ett […]
Idéstorm kring konflikt
Genomförande: Skriv konflikt på ett blädderblock/whiteboard och be deltagarna säga alla ord som de kommer att tänka på då de hör ordet konflikt. Här ska det gå fort, deltagarna ska inte behöva vänta på att få ordet utan kan säga vad de kommer på rakt ut. Med hjälp av orden som kom upp i idéstormen […]
Gorillan och bananen
Genomförande: Man står i en cirkel parvis och i armkrok. Inne i cirkeln finns en gorilla och en banan. Gorillan låter och gör rörelser som en gorilla och bananen gör rörelser och ljud som en banan… Bananen strävar efter att rädda sig genom att kroka fast i ett par. Om bananen lyckas blir personen längst […]
Fyrhörnsövning
Det här är en värderingsövning där en fråga ställs och de 4 hörnen i rummet har olika svarsalternativ. Deltagarna ställer sig i det hörnet som de tycker passar bäst. Var noga med att påpeka att det inte finns några rätt eller fel svar. Efter alla har tagit ställning kan samtal föras i helgrupp om varför […]
Fredligt + ledarhandledning
Tidningen kan du beställa gratis från Kristna fredsrörelsen, info@krf.se och ledarhandledningen kan du ladda ner nedan.
Fred i våra händer
Ladda ned pdf:en nedan för att ta del av materialet.
Dirigenten
Genomförande: Bilda en kör av gruppens medlemmar. Låt sedan deltagarna en och ställa sig framför kören som dirigenter. Dirigentens uppgift är att röra sig och försöka gestalta ljud med sig kropp, utan att prata eller själv använda ljud. Körens uppgift är att tolka dirigenten och låta som de tycker att hans rörelser borde låta. Det […]
Dilemmasagor
I nedanstående exempel utspelar sig en historia som slutar i katastrof och deltagarna ska sedan först själva, och därefter i grupp, avgöra hur stor skuld till det inträffade som de olika karaktärerna i berättelsen har. Syftet med övningen är att prata om värdegrund, förförståelse maktstrukturer. För fler sagor – ladda ned pdf:en nedan.
Demokratiövning
Genomförande: 1. Ställ deltagarna inför ett dilemma med 4 eller 5 olika alternativ till handling, se exempel från 4-hörnsövningarna. Det kan vara en konfliktsituation, en värderingsfråga, en dilemmasaga eller något annat. Ju mer engagerande frågan är desto bättre. 2. Deltagarna får sedan bestämma var och en för sig vilket alternativ de väljer, och skriva ner detta. 3. Para […]
backfire
Metodmaterial.
Atomer
Genomförande: Alla i rummet är atomer som snurrar runt i rummet. När du ropar en siffra, exempelvis 3. Så ska alla atomer se till att de ingår i molekyler om 3 atomer. De som blir över åker ut. När det bara är en molekyl kvar börja om. Nu med instruktionerna att alla åkte ut ska […]
Be the change you want to see
Övningar, energizers och ickevåldsmetoder. Ett omfattande register från ett utbyte mellan fredsaktivister från Egypten, Sudan, Sydsudan och Sverige som även innefattar reflektion från deltagare.