vapenexport - Kristna Fredsrörelsen

maj 15, 2023
”En rättvis värld möjliggör fred”
Hur kan freden vinnas i Ukraina och andra länder där kriget är ett faktum? Vad kan göras nu för att främja en hållbar fred i framtiden? Det var några av frågorna som låg till grund för ett samtal om ickevåld som aktiv motståndsmetod på Mötesplats Mariatorget den 7 maj. 
september 21, 2020
Freden i Colombia angår oss på den Internationella fredsdagen
juli 28, 2020
Debatt: Återuppliva EU som ett fredsprojekt
juni 22, 2020
Debatt: Svensk vapenexport hinder mot fredsprocessen i Colombia