Kristna Fredsrörelsen leds av en engagerad och kunnig styrelse, som väljs av årsmötet. Välkommen att kontakta styrelsen och valberedning.

Ordförande

Minna Fredriksson                                                                                         

Födelseår: 1973
Bor: Solna
Utbildning: Fil.kand. i Statsvetenskap, Södertörns Högskola. Master i Utvecklingsstudier, Uppsala Universitet (pågående). Chefskurser i arbetsmiljö, konflikthantering, coachning, rekrytering, ekonomi och administrationssystem (Sollentuna kommun). UGL 2008 – Ledarskapsutbildning (Gällöfsta utbildning). Kortkurser i internationell rätt med fokus på mänskliga rättigheter och humanitär rätt (Amnesty, Peace Brigades International). Kortkurser med fokus på praktisk tillämpning i konfliktanalys, konfliktlösning och aktivt ickevåld (Peace Brigades International). Strategisk verksamhets- och kvalitetsutveckling. (Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling).
Sysselsättning: Rådgivare för Konflikt och Rättvisa på Diakonia. Styrelseledamot på The Border Consortium (TBC)
Yrkeserfarenhet: Cirka 8 år inom utvecklings- och humanitärt arbete, mestadels med konfliktrelaterade insatser. Cirka 10 år inom arbete för svensk offentlig sektor med fokus på skol- och fritidsverksamhet, varav 5 år i chefsposition med personal och ekonomiansvar.
Ideella/kyrkliga engagemang: 2,5 år med Peace Brigades International i Indonesien. (Följeslagarprogram byggt på civil-militär koordinering och internationellt påverkansarbete). 1 år med FN:s volontärprogram i Aceh, Indonesien, i samband med tsunamikatastrofen.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medverkan i projektet Forum för fredstjänst med fokus på metod för konfliktkänslighet (Do No Harm) och strategiskt fredsarbete (Reflecting on Peace Practise – RPP).
Brinner för: Fred som mål och medel, mänskliga rättigheter och demokrati. Verksamhets- och kvalitetsutveckling i organisationer.

E-post: krf.styrelsen@gmail.com
Twitter: @MinnaAja


Vice ordförande och kassör

Sara Svensson

Födelseår: 1987
Bor: Stockholm, tidigare bott i Malmö.
Utbildning: Har studerat statsvetenskap och utvecklingsstudier på Lunds Universitet.
Sysselsättning: Jobbar på Svenska Missionsrådet som handläggare för biståndsinsatser i Asien.
Yrkeserfarenhet: Jobbat som administratör på Trafikverket i Malmö.
Ideella/kyrkliga engagemang: Har varit engagerad i frikyrkor där hon bott och i andra organisationer som Rädda Barnen och Fältbiologerna.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Har varit fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala där mitt engagemang började och har varit med i styrelsen sedan våren 2014.
Brinner för: Globala rättvisefrågor. Vill vara en positiv kraft i att se en bättre värld. Har ett stort intresse för Latinamerika och Afrika, migrationsfrågor och barnrättsfrågor.


 

Sekreterare

Henric Götefelt

Födelseår: 1989
Bor: Uppsala
Utbildning: Människorättsvetare via Teologiska Högskolan, ungdomsledare via Södra Vätterbygdens Folkhögskola, ickevåldstränare via Kristna Fredsrörelsen.
Sysselsättning: Rekryterare åt Naturskyddsföreningen, jobbar med studiematerial kring kyrka och nationalism åt Bilda och Equmeniakyrkan.
Yrkeserfarenhet: Ungdomsledare i två år, volontärarbete på ekologiska gårdar, praktikant och projektledare på Kristna Fredsrörelsen.
Ideella/kyrkliga engagemang: Engagerad i Diakonia, Dessa Mina Minsta, Stefanushjälpen och Equmeniakyrkan.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Praktikant under våren 2014, projektledare maj-september 2014. Ickevåldstränare.
Brinner för: Antifascism, asylrätt, demokratifrågor i Sverige och miljöfrågor.


Ledamöter

 

Anna Wikman

Födelseår: 1974
Bor: Stockholm
Utbildning: Studier på Södertörns Högskola i Idéhistoria, Samtidshistoria och Sexualpolitisk historia samt Statsvetenskap på Stockholms universitet 1999-2003 (2011)
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare och projektledare på Sensus Studieförbund. Jobbar med arbetsmarknads och etableringsutbildning Stöd och Matchning och Yrkesliv.
Yrkeserfarenhet: Arbetat på Sensus Studieförbund sedan juni 2008. Till stor del har det rört frågor och service riktat till medlemsorganisationer. Sedan ett år tillbaka är jag handledare och projektledare på enheten för Arbetsliv och med frågor som rör etablering. Tidigare arbeten mycket varierande från intervjuare åt Forum för levande Historia till glassförsäljning.
Ideella/kyrkliga engagemang: Refugees Stockholm 2015, IOGT-NTO Klaragården matverkstad höst 2015, Retoy 2014, Amnesty International, Tjejjour Imra/Sensus 2013, Stockholm film Festival 2004-2007.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Kristna Fredsrörelsen är som organisation ny för mig men inte metoderna. Ickevåldsperspektivet är djupt förankrat som teori och praktisk hållning hos mig.
Brinner för: Rättvisa, frihet och solidaritet. Att ge människor möjlighet och uppmuntran till delaktighet i sin utveckling och samhälle.


Helena Johansson

Födelseår: 1978
Bor: Stockholm
Utbildning: Kandidatexamen i Global utveckling och internationellt samarbete. Ickevåldstränarutbildning samt kursen Kreativ aktivism genom Kristna Fredsrörelsen.
Sysselsättning: Gruppchef på fackförbundet Unionen Stockholm.
Yrkeserfarenhet: Utvecklare på Unionen Stockholm från september 2013 – september 2015, sedan som gruppchef på samma arbetsplats. Följeslagare i Palestina och Israel september- december 2011. Handläggare på Migrationsverkets mottagningsenhet för asylsökande september 2010 – september 2013. Utlandspraktik via Kvinna till Kvinna i Georgien från juni 2009 – januari 2010.
Ideella/kyrkliga engagemang: Leder en studiecirkel på ämnet “Militarism, ockupation och kvinnor” via IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Ickevåldstränare sedan 2015 samt deltagare i lokalgruppen Kreativ aktivism.
Brinner för: Rättvisa och människors lika värde. Vill arbeta för att den ledande kraften i världen ska vara tolerans och medmänsklighet.


Victor Jadribo

Födelseår: 1976
Bor: Tensta
Utbildning: Master i Globala Politiska Studier, Malmö Högskola 2014. Fördjupningskurs i Social och politisk etik, Linköping universitet 2013. Kandidatexamen i filosofi, Uganda Martys University Nkozi. Ledarskapsutbildning i Public Service Broadcasting, SR MDO/SIDA Stockholm. Kurser i Radio journalism, Uganda. Ledarskapsutbildning i civila samhällets organisation och gemenskapens mobilisering, Uganda Civil Society Network.
Sysselsättning: Arbetar inom egen ideell förening (”Hjälp för Hjälp” hjalpforhjalp.se) som samlar in pengar genom bastjänster för att stödja utbildning och hälsa i utvecklingsländer. Just nu jobbar vi hårt med ett pilotprojekt i Uganda.
Yrkeserfarenhet: Ungdomsprogramledare, Hoima Catholic Dioces, (2000 – 2003), Radiochef och programledare, Arua-One Media House – Uganda (2006 – 2008), Projektansvarig gemenskapens mobilisering, RICE – West Nile, Uganda (2008 -2009). Jag har i cirka 15 år arbetat som styrelseledamot samt ägnat mig åt frivilligarbete i Uganda. Har varit aktiv inom politik i omkring tre år.
Ideella/kyrkliga engagemang: Verkställande ledamot för afrikanska katolska samfundet och ugandiska katolska samfundet i Sverige. Jag är grundare av ”West Nile Youth Network” en regional paraplyorganisation som har som syfte att mobilisera ungdomar. Jag och några vänner har startat en ideell förening för att stödja utbildning och hälsa i utvecklingsländer. Under tiden då jag studerade till präst slutförde jag gymnasiet och min kandidatexamen i filosofi under två seminarietillfällen, detta hörde till prästutbildningen. Jag har varit mycket aktiv när det gäller kyrkliga aktiviteter under hela mitt liv.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag deltog i mer än tre av Kristna Fredsrörelsens aktiviteter mellan år 2012 och 2013 varav en av aktiviteterna var ett ickevåldsläger i Rosahuset i Göteborg.
Brinner för: Opinionsbildningsarbete, för medborgares aktiva deltagande i samhällsstyrningen, god förvaltning och effektiv leverans av tjänster i utvecklingsländer, mänskliga rättigheter och demokrati.


Jacob Carlbäcker

Födelseår: 1990
Bor: Kollektivt i Uppsala
Utbildning: Studerar Fred och Utvecklingsprogrammet på Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Student på Uppsala universitet. Ser mig själv som: Aktivist, strateg och lekfarbror.
Yrkeserfarenhet: Bland annat som teamledare för värvning och insamling i Greenpeace, frilansande utbildare och föreläsare, projektadministratör för Fredsagenda 2014 i Sveriges Kristna Råd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Styrelseledamot i kristna ungdomsorganisationen equmenia sedan 2010. Tidigare scoutledare, samt utbildningsansvarig och styrelseledamot i scoutrörelsen på regional och nationell nivå under många år.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen:
Mitt engagemang i och för Kristna Fredsrörelsen har kommit genom många olika delar. Bland annat som ickevåldstränare, workshopledare i Salaams vänner samt reseledare för ickevåldskursen på Härnösands folkhögskola. Styrelseledamot sedan 2012.
Brinner för: Ickevåld i alla dess former. I styrelsen vill jag särskilt bidra till strukturutveckling, strategisk helhetssyn, förmåga att prioritera och att samköra projektverksamheten med folkrörelsen. I övrigt intresserad av musik och friluftsliv, när tid finnes.


Avin Jomaa

Födelseår: 1983
Bor: Malmö
Utbildning: Kanditatexamen i freds- och konfliktvetenskap. I dagsläget läser jag till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan.
Sysselsättning: Studerar och jobbar som lärare.
Yrkeserfarenhet: Har jobbat som personalansvarig i fem år och jobbar i dagsläget som lärare.
Ideella/kyrkliga engagemang: Har tidigare varit verksam i Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) samt i Interfem. Jag har sedan ett år tillbaka tagit en paus från allt ideellt engagemang för att lägga fokus på en omorganisering inom karriären och är nu redo för att återgå till det ideella arbetet genom styrelseposten i Kristna Fredsrörelsen.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen:
Utbildare inom Salaams vänner samt utbildning för ickevåldsutbildare.
Brinner för: Sedan tidig ålder har det varit viktigt för mig att lära mig lite om allt som fanns i min omgivning. Kunskap var och är en hjärtefråga för mig. Med åren blev fredsfrågor min största passion, Martin Luther King, Malcolm X etc har varit personer som haft stort inflyttande för mig. Jag brukade skriva mina egna “I have a dream” tal, jag skulle bli en visionär. Sedan dess har jag jobbat inom den ideella sektorn för att komma ett steg närmare min dröm. Idag har jag lyckats förverkliga en del av den drömmen genom att läsa till lärare för att inspirera nästa generations visionärer. Man kan därmed säga att jag brinner för utbildning och fredsfrågor.


Karl-Johan Rahm

Födelseår: 1967
Bor: Bredäng, södra Stockholm, som är – vad jag vet – Sveriges bästa miljonprogramsstadsdel: välplanerat, vackert och interkulturellt.
Utbildning: Fil. kand., bibliotekarie, folkhögskolelärare med inriktning kultur, media och kommunikation. Därutöver studier i sociologi, italienska, franska och khmer (som talas i Kambodja).
Sysselsättning: Bibliotekarie i norra Botkyrka, mestadels i Fittja, med inriktning på vuxna.
Yrkeserfarenhet: Bibliotekarie, lärare, frilansjournalist med mera. Under sammanlagt sju år arbetade jag i Kambodja bland annat för Forum Syd som organisationsutvecklare, Assistant Management Officer vid Brittiska ambassaden, konsult för UNESCO och UNOHCHR (mänskliga rättigheter). Ibland översätter jag från khmer till svenska och tvärtom. Jag har även jobbat drygt ett år i Afghanistan för Svenska Afghanistankommittén med utbildning och journalistik.
Ideella/kyrkliga engagemang: Ledamot i Stockholms konstråd, styrelseledamot i stiftelsen Midsommargården, och som representant för Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) ersättare i stiftsfullmäktige i Stockholms stift. Det är arvoderade uppdrag. Därutöver är jag en helt ideell styrelseledamot i föreningen Hallonbergens ickevåld samt fackligt aktiv på klubbnivå inom SAC (syndikalisterna).
Andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: 2013 genomgick jag Kristna Fredsrörelsens ickevåldtränarutbildning, som gav mig mycket på flera plan. Jag har tidigare arbetat med ickevåld inom freds- och miljörörelsen, bland annat i Plogbillsrörelsen och Miljöförbundet/Jordens Vänner, främst under 80- och 90-talen. Till och från håller jag i ickevåldsträningar för Kristna Fredsrörelsen.
Brinner för: Mänskliga rättigheter, ickevåld, nedrustning, klimat- och hållbarhetsfrågor som inkluderar rättvise- och sociala perspektiv i en global värld.


Suppleanter

Mariana Ljunggren

Födelseår: 1969
Bor: Katrineholm
Utbildning: Folkhögskolekurser, konst, lärjungeskola samt Kristna Fredsrörelsens folkhögskolekurs Fred, ickevåld & ledarskap
Sysselsättning: Personlig assistent
Yrkeserfarenhet: Föreningsadministratör i en kulturförening för ungdomar, arbetat i studieförbund, med teater, varit lärarvikarie inom förskola och fritidshem.
Ideella/kyrkliga engagemang: Är medlem i Mariakyrkan som tillhör Equmeniakyrkan och volontärarbetar i kyrkan. Har varit styrelseordförande i en kulturförening för ungdomar i Katrineholm. Sitter i styrelsen för Mariakyrkan i Katrineholm.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Kom i kontakt med organisationen under min utbildning på Härnösands folkhögskola. Jag gjorde sedan en kort praktik under hösten 2015 i Alvik. Jag har även gått Kristna Fredsrörelsens ickevåldstränarkurs och hållit i min första workshop i civilkurage, jätteroligt!
Brinner för: Att människor ska upptäcka sina möjligheter att kunna påverka och förändra oavsett vilka vi är och att bredda engagemanget på alla plan i samhället för fred, ickevåld och rättvisa här i Sverige och i världen!

 


Kontakt

Styrelsen nås på styrelsen@krf.se

Valberedning

Sammankallande: Gustaf Sterner

Övriga ledamöter: Gustaf Ödqvist, Sarah Mossop (0736-104403)

Valberedningen nås på valberedningen@krf.se

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE