Våra frågor – Kristna Fredsrörelsen

Våra frågor

Kristna fredsrörelsen arbetar med flera frågor utifrån både svenskt och internationellt perspektiv. Den röda tråden är ickevåldet och tro på fred.

Ickevåld

Inom Kristna Fredsrörelsen tror vi att ickevåld är något som påverkar både det inre och yttre, både politik och tro. Ickevåldet är vår ledstjärna och grunden i allt vi gör. Som Mahatma Gandhi sa: ”Var förändringen!”

Läs mer om vår syn på ickevåld.

Fördjupa dina kunskaper i vår podd Fredssnack.

Konflikthantering

En konflikt som hanteras konstruktivt kan leda till utveckling. Därför talar vi om konflikthantering istället för konfliktlösning. En central del av vårt ickevåld är att med ena handen säga stopp, men med andra handen bjuda in till dialog och visa på alternativ. Det är något som går igen både i våra kurser och hur vi arbetar i våldsamma konflikter inom vårt internationella arbete.

Gå en kurs i konflikthantering

Civilkurage

Grunden i ett gott samhälle utgörs av invånare som står upp för varandra. Både i vardagen och i politiken. Övning ger färdighet! Både för att göra ett enskilt ingripande när en medmänniska kränks ute på stan till att genomföra strategiska ickevåldskampanjer.

Gå en kurs i civilkurage.
Se vårt interaktiva studiematerial om civilkurage

Religionsdialog

Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Vårt främsta internationella nätverk är det interreligiösa International Fellowship of Reconciliation (IFOR).

Vi har tidigare gjort interreligiösa ickevåldsutbildningar genom projektet Salaams vänner och skapat trygghet på asylboenden genom interreligiösa grupper av volontärer under pilotprojektet Medföljare. Våra kurser i konflikthantering (se ovan) riktar sig bland annat till verksamheter personer från olika religioner.

Människorättsförsvarare

Att stå sida vid sida med människor som lever under hot och förtryck är grundläggande för vårt ickevåld. Genom att skapa skydd och handlingsutrymme för de som mitt i våldsamma konflikter arbetar för mänskliga rättigheter skapar vi grogrund för en hållbar och rättvis fred. Parallellt arbetar vi för individuellt och kollektivt civilkurage i Sverige.

Läs mer om våra fredsobservatörers arbete i Latinamerika.

Vapenexport

Även svenska vapen dödar. Vi arbetar för ett fullständigt stopp av svensk vapenexport. Ett första steg vore att stoppa leveranser till diktaturer, krigförande stater och människorättsförbrytare.

Läs mer om vårt arbete mot vapenexport.

Kärnvapen

Dessa vapen – med förmåga att upplåna allt mänskligt liv – ska förbjudas. FN:s konvention om kärnvapenförbud är ett steg framåt.

Läs mer om vårt arbete för ett kärnvapenförbud.

Säkerhetspolitik

Sveriges säkerhetspolitik stirrar sig blind på militär styrka och avskräckning. Säkerhetsbegreppet måste på allvar breddas och civila och förebyggande åtgärder måste prioriteras högre. Natos kärnvapenparaply är inte svaret.

Läs mer i vårt studiematerial "Svensk säkerhetspolitik för fred".