Kreativ aktivism - Kristna Fredsrörelsen

Kreativ aktivism

Det finns fler sätt att arbeta med fred och säkerhet än rapporter och debattartiklar.

För att vidga den fredspolitiska diskussionen och bjuda in fler än de redan invigda, tror vi i Kristna Fredsrörelsen att det även behövs andra mer kreativa ingångar.

Människor är uppfinningsrika varelser. Kreativitet, konsthantverk och humor är bra sätt att sprida våra budskap och skapa en fredskultur. Kristna Fredsrörelsen har därför haft utbildningar i vad vi kallar kreativ aktivism.

Deltagare i våra utbildningar har fått lära sig olika praktiska metoder för kreativt fredsarbete – allt från handarbetsaktivism (craftivism) till gatukonst till teater till performance. Kreativitet och praktik har varvats med teori och fördjupning på teman som lokalt fredsarbete, antirasism, nedrustning och konflikter i världen. Inbjudna gäster har berättat om sitt arbete och lett oss i workshops.

Workshops och manifestationer

De kreativa aktivister som har utbildats av Kristna Fredsrörelsen håller ibland kortare workshops med grupper som är intresserade av att med kreativa medel föra fram ett budskap. Ibland hjälper de kreativa aktivisterna också till att anordna manifestationer.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om kreativ aktivism och hur du kan engagera dig? Kontakta oss!