Kreativ aktivism - Kristna Fredsrörelsen

Kreativ aktivism

Det finns fler sätt att arbeta med fred och säkerhet än rapporter och debattartiklar.

För att vidga den fredspolitiska diskussionen och bjuda in fler, inte redan invigda, tror vi i Kristna Fredsrörelsen att det även behövs andra, mer kreativa ingångar.

Vi får inte glömma bort att människor är kreativa varelser och att vi kan använda just kreativitet, konsthantverk och humor för att nå människor och skapa en fredskultur. Kristna Fredsrörelsen har därför haft utbildningar i vad vi kallar kreativ aktivism.

Deltagare i våra utbildningar har fått lära sig olika praktiska metoder för kreativt fredsarbete – allt från handarbetsaktivism (craftivism) till gatukonst till teater till performance. Kreativitet och praktik har varvats med teori och fördjupning på teman som lokalt fredsarbete, antirasism, nedrustning och konflikter i världen. Inbjudna gäster har berättat om sitt arbete och lett oss i workshops.

I vår publika bildbank, och i sociala medier (under hashtagen #kreativaktivism) och i följande film kan se se exempel på kreativ aktivism:

Workshops och manifestationer

De kreativa aktivister som har utbildats av Kristna Fredsrörelsen håller ibland kortare workshops med grupper som är intresserade av att med kreativa medel föra fram ett budskap. Ibland hjälper de kreativa aktivisterna också till att anordna manifestationer.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om kreativ aktivism och hur du kan engagera dig? Kontakta Helena Johansson helena.johansson@krf.se