Fred, ickevåld, rättvisa - Kristna Fredsrörelsen

Fred, ickevåld, rättvisa

Fred är vägen till fred.

Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsröresens generalsekreterare i fredsdemonstrationen Ned med vapnen! tillsammans med Svenska Freds, IKFF och andra fredsorganisationer den 20 februari 2022.

Kristna Fredsrörelsens uppdrag är att outtröttligen verka för en värld fri från våld, såväl väpnat våld som våld i form av förtryck, orättvisor och miljöförstöring; såväl individuellt som strukturellt våld.

Det globala perspektivet är en omistlig del av Kristna Fredsrörelsens identitet. Visionen är en värld, en hel värld, av fred, jämlika förhållanden och ett för mänskligheten och den övriga skapelsen hållbart sätt att leva. I den radikala kristna pacifistiska tradition som Kristna Fredsrörelsen i mycket bygger på beskrivs den visionen som ett rike av fred och rättvisa.

Mångas ickevåldsengagemang är trosbaserat. Men Kristna Fredsrörelsen är inte begränsad till en särskild religiös tradition eller livsåskådning.

Respekt för och bejakande av mångfald är grundläggande i en ickevåldskultur. Kristna Fredsrörelsen ingår som The Swedish Fellowship of Reconciliation, SweFOR, i International Fellowship of Reconciliation, (IFOR).

Ickevåld förutsätter mod, ihärdighet och kunskap. Därmed måste det vara ett strategiskt och aktivt arbete. Att möjliggöra utbildning, lärande, reflektion och konkret handling är en av Kristna Fredsrörelsens viktigaste uppgifter.

Ickevåld handlar om mod att ingripa mot våld och orättvisor och samtidigt arbeta konstruktivt för att hantera konflikter. Ickevåld är både mål och medel, både identitet och vision, men också strategi och metod. Ett vanligt sätt att uttrycka innebörden av ickevåld är ”att skapa fred med fredliga medel”. En hållbar fred förutsätter rättvisa och mänskliga rättigheter.

(Ovan är en sammanfattning av vår idégrund)

–> Lär dig mer om ickevåld.

 

 

Aktuellt om fred och ickevåld

januari 11, 2023
Dagen: ”Frågan om att vägra vapen kommer att bli aktuell igen”
Att vägra vapen har länge varit en icke-fråga i Sverige. Men nu kommer den att bli aktuell igen, i och med Nato-inträdet och den allt mer militariserade diskursen, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker i en intervju med tidningen Dagen.
december 20, 2022
En röst för fred i ett år präglat av stridsrop
Vi närmar oss slutet av ett år då många av Kristna Fredsrörelsens farhågor, när vi påpekat det uppenbara – att våra beslutsfattare berett väg för den framtid de investerat i – besannats med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Polariseringen i det offentliga samtalet har i kölvattnet av den ansträngda säkerhetssituationen eskalerat. Fredsrörelsen har kritiserats för att vara världsfrånvänd. Här följer en rad nedslag som visar hur Kristna Freds opinionsbildat 2022.
november 30, 2022
”Vi hoppas att löftet om en total fred inkluderar genusperspektiv”
Den feministiska människorättsadvokaten Linda Cabrera som leder organisationen Sisma Mujer i Colombia, intervjuades av Dagens ETC i samband med hennes Sverigebesök i november.