Fred, ickevåld, rättvisa - Kristna Fredsrörelsen

Fred, ickevåld, rättvisa

Fred är vägen till fred.

Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare i fredsdemonstrationen Ned med vapnen! tillsammans med Svenska Freds, IKFF och andra fredsorganisationer den 20 februari 2022.

Kristna Fredsrörelsens uppdrag är att aldrig svikta i arbetet för en värld fri från såväl väpnat våld som våld i form av förtryck, orättvisor och förstörelse av vår planet.

Det globala perspektivet är en oumbärlig del av vår identitet. Vår vision är en värld präglad av fred, jämlika förhållanden och ett hållbart sätt att leva, till gagn för mänskligheten och jorden vi delar. I den radikala pacifistiska tradition som Kristna Fredsrörelsen är sprungen ur beskrivs den visionen som ett rike av fred och rättvisa.

Respekt för och bejakande av mångfald är grundläggande i en ickevåldskultur. Kristna Fredsrörelsen är en aktiv del i International Fellowship of Reconciliation, (IFOR), och vårt internationella namn är The Swedish Fellowship of Reconciliation, SweFOR.

Mångas ickevåldsengagemang är trosbaserat. Men Kristna Fredsrörelsen företräder inte en särskild religiös tradition eller livsåskådning.

Ett vanligt sätt att uttrycka innebörden av ickevåld är ”att skapa fred med fredliga medel”. En hållbar fred vilar på rättvisa och mänskliga rättigheter. Ickevåld är ett effektivt sätt att aktivt ingripa mot våld och orättvisor och samtidigt arbeta konstruktivt för att omvandla konflikter.

Ickevåldsmetoder förutsätter mod, ihärdighet och aktivt kunskapande. Det är ett strategiskt och aktivt arbete. Att möjliggöra utbildning, lärande, reflektion och konkret handling är några av Kristna Fredsrörelsens viktigaste uppgifter.

Ickevåld är mål och medel, identitet och vision, strategi och metod.

(Mer och ickevåldet och hur vi på Kristna Fredsrörelsen förhåller oss till det kan du läsa i vår idégrund)

–> Lär dig mer om ickevåld.

Aktuellt om fred och ickevåld

januari 11, 2023
Dagen: ”Frågan om att vägra vapen kommer att bli aktuell igen”
Att vägra vapen har länge varit en icke-fråga i Sverige. Men nu kommer den att bli aktuell igen, i och med Nato-inträdet och den allt mer militariserade diskursen, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker i en intervju med tidningen Dagen.
december 20, 2022
En röst för fred i ett år präglat av stridsrop
Vi närmar oss slutet av ett år då många av Kristna Fredsrörelsens farhågor, när vi påpekat det uppenbara – att våra beslutsfattare berett väg för den framtid de investerat i – besannats med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Polariseringen i det offentliga samtalet har i kölvattnet av den ansträngda säkerhetssituationen eskalerat. Fredsrörelsen har kritiserats för att vara världsfrånvänd. Här följer en rad nedslag som visar hur Kristna Freds opinionsbildat 2022.
november 30, 2022
”Vi hoppas att löftet om en total fred inkluderar genusperspektiv”
Den feministiska människorättsadvokaten Linda Cabrera som leder organisationen Sisma Mujer i Colombia, intervjuades av Dagens ETC i samband med hennes Sverigebesök i november 2022.