Fred, ickevåld, rättvisa – Kristna Fredsrörelsen

Fred, ickevåld, rättvisa

Fred är vägen till fred.

Gräs format till fredsmärke

Foto: Judy Merrill Smith/Flickr

Kristna Fredsrörelsens uppdrag är att outtröttligen verka för en värld fri från våld, såväl väpnat våld som våld i form av förtryck, orättvisor och miljöförstöring; såväl individuellt som strukturellt våld.

Det globala perspektivet är en omistlig del av Kristna Fredsrörelsens identitet. Visionen är en värld, en hel värld, av fred, jämlika förhållanden och ett för mänskligheten och den övriga skapelsen hållbart sätt att leva. I den radikala kristna pacifistiska tradition som Kristna Fredsrörelsen i mycket bygger på beskrivs den visionen som ett rike av fred och rättvisa.

Mångas ickevåldsengagemang är trosbaserat. Men Kristna Fredsrörelsen är inte begränsad till en särskild religiös tradition eller livsåskådning.

Respekt för och bejakande av mångfald är grundläggande i en ickevåldskultur. Kristna Fredsrörelsen ingår som The Swedish Fellowship of Reconciliation, SweFOR, i International Fellowship of Reconciliation, (IFOR).

Ickevåld förutsätter mod, ihärdighet och kunskap. Därmed måste det vara ett strategiskt och aktivt arbete. Att möjliggöra utbildning, lärande, reflektion och konkret handling är en av Kristna Fredsrörelsens viktigaste uppgifter.

Ickevåld handlar om mod att ingripa mot våld och orättvisor och samtidigt arbeta konstruktivt för att hantera konflikter. Ickevåld är både mål och medel, både identitet och vision, men också strategi och metod. Ett vanligt sätt att uttrycka innebörden av ickevåld är ”att skapa fred med fredliga medel”. En hållbar fred förutsätter rättvisa och mänskliga rättigheter.

(Ovan är en sammanfattning av vår idégrund)

–> Lär dig mer om ickevåld.

 

 

Aktuellt om fred och ickevåld

oktober 21, 2021
Debatt: Konflikter är nödvändiga – men inte kriget
Fred är vägen till fred. Ickevåldets principer ger oss kraft att arbeta mot våld och orättvisor och tillsammans bygga den förändring vi vill se.
januari 19, 2022
Sändaren: Militär på Gotland – jippo eller freds
förebyggande?
Rysslands krav på omvärlden har skapat ett spänt säkerhetsläge i Europa. Svensk militär har också mobiliserat. Men Kristna Freds vill se andra lösningar och kallar den svenska mobiliseringen för ett försvarsjippo.
januari 19, 2022
Dagen: Kristna oense om svensk militär på Gotland
Upprustning eller ickevåld - hur ska kristna agera inför Rysslands agerande i närområdet?