Gruppbild på ickevåldstränare
Allt om 100-årsfirandet
100-årsfirandet är ett tillfälle att minnas och fira vad Kristna Fredsrörelsen och vår internationella paraplyorganisation IFOR betytt genom åren. Det är också ett tillfälle att dra lärdomar, ta nya tag och blicka framåt. Vi vill berätta för världen om ickevåldets…
Annons
Kristna Fredsrörelsen söker projektledare
Kristna Fredsrörelsen verkar för att stärka fredliga relationer, ickevåldslig konflikthantering, rättighetsbärares ansvarsutkrävande och en aktiv fredskultur. Projektet utgår från FN:s säkerhetsråds resolution 2250 om ungas deltagande i fred och säkerhet och har initierats utifrån en analys av unga från Maghreb.…