Fredsnytt Nr 1 2024: Fredsrörelse i krigstid - Kristna Fredsrörelsen

Fredsnytt Nr 1 2024: Fredsrörelse i krigstid

Datum: juli 1, 2024 | Kategori: Biståndspolitik, Fred med jorden, Fredsnytt, Fredsobservatörer, Guatemala, Ickevåld, Internationell medföljning, Mexiko, Vapenvägran

Årets första nummer av Fredsnytt är ute! I denna upplaga kan du läsa inspirerande reportage och om vad som är aktuellt inom fredsrörelsen i Sverige och internationellt.

För detta nummer av tidningen Fredsnytt är temat demokrati under press. Hur är det att vara en fredsrörelse under krigstid?

Höjdpunkter:

  • Vapenvägran åter i fokus – läs om hur vapenvägran och vapenfri tjänst aktualiseras när den allmänna värnplikten är på väg tillbaka.
  • Kyrkoherde vill fredscertifiera församlingar – möt Jonas Löhnn kyrkoherden i Nybro som har startat ett initiativ för att fredscertifiera församlingar.
  • Reformagenda för biståndet – läs om paradigmskiftet i svensk biståndspolitik och dess konsekvenser för civilsamhället i Sverige och världen.
  • Hopp om upprättelse i Guatemala – läs om rättegången mot Manuel Benedicto Lucas García, 40 år efter folkmordet i Quichéregionen i Guatemala.

Du får gärna dela tidningen med vänner och andra intresserade.

Trevlig sommar!

Läs tidningen Fredsnytt Nr 1 för 2024!