Publications - Kristna Fredsrörelsen

Publikationer

Kristna Fredsrörelsens vision är värld fri från våld, krig och förtryck. Vi tror att fred enbart kan skapas med fredliga medel, inte militära.
juni 1, 2023
Fredspolitiska perspektiv
Av Lars Ingelstam
juni 20, 2019
Fred i våra händer
Det här är ett utbildningsmaterial med övnings tips men även workshop-upplägg för ickevåld och konflikthantering.
juni 20, 2019
Gorillan och bananen
juni 20, 2019
Pizzamassage
juni 20, 2019
Polis & demonstrant
juni 20, 2019
Atomer
juni 20, 2019
Dirigenten
juni 20, 2019
Räkna till 30
Syftet med denna övning är att upptäcka andra sätt att kommunicera än med hjälp av ord.
juni 20, 2019
Demokratiövning
Denna övning handlar om demokrati. Demokrati, fredlig konflikthantering och ickevåld hör samman. Att varje människa får komma till tals och tas på allvar är viktigt både för en fungerande demokrati, i ett ickevåldsligt synsätt och för att kunna hantera konflikter utan våld. 
juni 20, 2019
Dilemmasagor
I dilemmasagor ställs kursdeltagarna inför en situation där de behöver ta ställning.