Publications – Kristna Fredsrörelsen

Publikationer

Kristna Fredsrörelsens vision är värld fri från våld, krig och förtryck. Vi tror att fred enbart kan skapas med fredliga medel, inte militära.
juni 20, 2019
Fred i våra händer
Det här är ett utbildningsmaterial med övnings tips men även workshop-upplägg för ickevåld och konflikthantering.

Ladda ned pdf:en nedan för att ta del av materialet.

juni 20, 2019
Gorillan och bananen

Genomförande: Man står i en cirkel parvis och i armkrok. Inne i cirkeln finns en gorilla och en banan. Gorillan låter och gör rörelser som en gorilla och bananen gör rörelser och ljud som en banan… Bananen strävar efter att rädda sig genom att kroka fast i ett par. Om bananen lyckas blir personen längst […]

juni 20, 2019
Pizzamassage

Genomförande: Alla står i en cirkel med ryggarna mot varandra. Man börjar med att knåda ut degen på ryggen på den som står framför dig. Sen smetar man ut tomatsåsen, sen ost, sen champinjoner – alla med olika massagerörelser på den andres rygg. Till sist kan man gå ihop i cirkeln för att sätta sig […]

juni 20, 2019
Polis & demonstrant

Genomförande: (Ta av er ringar, klockor, ev. örhängen och annat vasst.) En – två personer är poliser, resten är demonstranter. Det är inte tillåtet att ta tag runt halsen, inga sparkar och slag! Det är alldeles tillåtet att kittlas, dra och slita. Demonstranterna lägger sig på golvet och hakar sig fast och håller i varandra […]

juni 20, 2019
Atomer

Genomförande: Alla i rummet är atomer som snurrar runt i rummet. När du ropar en siffra, exempelvis 3. Så ska alla atomer se till att de ingår i molekyler om 3 atomer. De som blir över åker ut. När det bara är en molekyl kvar börja om. Nu med instruktionerna att alla åkte ut ska […]

juni 20, 2019
Dirigenten

Genomförande: Bilda en kör av gruppens medlemmar. Låt sedan deltagarna en och ställa sig framför kören som dirigenter. Dirigentens uppgift är att röra sig och försöka gestalta ljud med sig kropp, utan att prata eller själv använda ljud. Körens uppgift är att tolka dirigenten och låta som de tycker att hans rörelser borde låta. Det […]

juni 20, 2019
Räkna till 30
Syftet med denna övning är att upptäcka andra sätt att kommunicera än med hjälp av ord.

Genomförande: 1. Gruppen ska stå eller sitta i en ring. Tillsammans ska gruppen räkna till 30. Ingen får säga något annat än 1, 2, 3 etc. och turen får inte gå i ordning. Om två personer eller fler säger samma tal samtidigt börjar övningen om från 1. Om gruppen hittar en ”metod”, exempelvis att någon […]

juni 20, 2019
Demokratiövning
Denna övning handlar om demokrati. Demokrati, fredlig konflikthantering och ickevåld hör samman. Att varje människa får komma till tals och tas på allvar är viktigt både för en fungerande demokrati, i ett ickevåldsligt synsätt och för att kunna hantera konflikter utan våld. 

Genomförande: 1. Ställ deltagarna inför ett dilemma med 4 eller 5 olika alternativ till handling, se exempel från 4-hörnsövningarna. Det kan vara en konfliktsituation, en värderingsfråga, en dilemmasaga eller något annat. Ju mer engagerande frågan är desto bättre. 2. Deltagarna får sedan bestämma var och en för sig vilket alternativ de väljer, och skriva ner detta. 3. Para […]

juni 20, 2019
Dilemmasagor
I dilemmasagor ställs kursdeltagarna inför en situation där de behöver ta ställning.

I nedanstående exempel utspelar sig en historia som slutar i katastrof och deltagarna ska sedan först själva, och därefter i grupp, avgöra hur stor skuld till det inträffade som de olika karaktärerna i berättelsen har. Syftet med övningen är att prata om värdegrund, förförståelse maktstrukturer. För fler sagor – ladda ned pdf:en nedan.

juni 20, 2019
Fyrhörnsövning

Det här är en värderingsövning där en fråga ställs och de 4 hörnen i rummet har olika svarsalternativ. Deltagarna ställer sig i det hörnet som de tycker passar bäst. Var noga med att påpeka att det inte finns några rätt eller fel svar. Efter alla har tagit ställning kan samtal föras i helgrupp om varför […]