Martin Luther King-priset - Kristna Fredsrörelsen

januari 10, 2024
Christer Mattson tilldelas Martin Luther King-priset 2024!
Christer Mattsson tilldelas Martin Luther King-priset som ett erkännande för sitt outtröttliga arbete med att förebygga extremism och främja fred genom utbildning och kunskap.
december 3, 2023
Fredsnytt nummer 2 2023
Fredspolitiska perspektiv: Förnyat motstånd
augusti 24, 2023
60 år sedan Marschen till Washington
Söndag den 27 augusti deltog Kristna Fredsrörelsen i högtidlighållandet av Marschen till Washington för arbete och frihet. En hyllning av kampen för fred, civilkurage, social rättvisa, demokrati och allas lika värde!
juni 29, 2021
En ung rörelse intar världen med storm
Den globala klimatrörelsen Extinction Rebellion (XR) har tagit världen med storm genom villkorslös retorik och ofta spektakulära protestmetoder. 2020 tilldelades rörelsens svenska gren Martin Luther King-priset för att ”visa prov på en mångfald av ickevåldsmetoder” och ”inspirera till brett engagemang samt vara en god förebild för gemenskapens styrka över individualismen”.