Colombia befinner sig i en väpnad konflikt som har pågått i mer än 50 år. Strider mellan gerillarörelser, illegala väpnade grupper och regeringen har skördat hundratusentals offer. Här arbetar Kristna Fredsrörelsen med medföljning av människorättssförsvarare.

Civilbefolkningen, särskilt de som bor på landsbygden, lever mitt i konflikten och mellan de olika stridande parterna. Den humanitära situationen är mycket svår med omkring fem miljoner internflyktingar. Människorättsförsvarare i Colombia löper stor risk att utsättas för hot, trakasserier och våld.

Kristna Fredsrörelsen har arbetat i Colombia sedan 2004 med internationell medföljning. Det är en metod som går ut på att skydda personer och organisationer som utreder kränkningar av mänskliga rättigheter eller på andra sätt arbetar för fred och respekt för mänskliga rättigheter. Fredsobservatörerna närvarar på möten, vid demonstrationer, aktioner och mycket mer. Tack vare deras närvaro kan hoten och trakasserierna minska eftersom de visar att omvärlden ser vad som händer.

Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer medföljer människorättsorganisationer och organisationer för afrocolombianer och urfolks rättigheter i regionen Chocó i nordvästra Colombia samt i huvudstaden Bogotá. Läs mer om organisationerna som vi medföljer på vår blogg.

I Colombia samarbetar vi också med Lutherska världsförbundet och Justapaz, en organisation som bland annat arbetar för rätten att vägra militärtjänst. Deras långvariga arbete har lett till att Reinaldo Aguirre erkänts av konstitutionsdomstolen att ha rätt att samvetsvägra militärtjänst. Justapaz spelar också en viktig roll i den pågående colombianska fredsprocessen, där organisationen är en av få kyrkliga organisationer som inte tillhör katolska kyrkan.

10 års arbete med internationell medföljning i Colombia gör skillnad! Se hur Kristna Fredsrörelsens arbete ser ut i denna film:

 

 

Bild: Medföljning av organisationen Hijos e hijas som jobbar mot straffrihet och här demonstrerar för fred.

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE