Rätten till rent vatten hotas av gruva - Kristna Fredsrörelsen

Rätten till rent vatten hotas av gruva

Datum: januari 26, 2018 | Kategori: Mexiko

Vi mötte en lokal rörelse som för en kamp mot en titangruva som förorenat floden i deras samhälle Acacoyagua. Kustremsan i södra Mexiko är rik på naturresurser och är i blickfånget för flera nationella och internationella utvinningsföretag. Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker besökte rörelsen som blivit bemötta med hot och våld.

DSC_0172

Marcela Antonio kämpar för sina barnsbarns framtid. Foto: Miriam Steinbach

Invid floden Cacaluta har ickevåldsrörelsen FPDS 20 de Junio slagit upp ett läger och vaktar sedan ett och ett halvt år tillbaka infarten till en titangruva. De har efter ett gemensamt beslut uttalat att de inte vill ha gruvdrift på sin mark, men flera gånger har ett gruvföretag ändå försökt återvända till en av de två nerstängda gruvorna för att återuppta utvinningen av metaller.

Nu har fiskar sakta börjat återvända till floden och vattnet är klart igen. Då gruvorna var i bruk försvann allt levande från floden och färgen på vattnet var klargul berättar byborna.

Men när gruvföretaget El Puntal för första gången kom till byn för tio år sen var det många som var positiva till att de skulle etablera sig i området.

”På mötet räckte nästan alla upp handen och röstade för gruvan och allt det som lovades,” säger Luis Nomura, en av de bybor som organiserat sig i FPDS.

Men ingen har sett till varken de skolbussar, sjukhus eller upprustade vägar som utlovats av El Puntal.

”Nu när vi vet att allt de sa var lögn kommer vi inte tillåta att de öppnar gruvan igen,” konstaterar Luis.

Använder ickevåldsmetoder

Medlemmarna som samlats för att ta emot generalsekretare Lotta Sjöström Beckers besök berättar att det första företaget gjorde var att köpa upp makthavare, medier och olika grupper i de omkringliggande byarna med hjälp av mutor. Grannskapet som förut hade en stark gemenskap har blivit uppdelat. De grupper som har blivit betalda av företaget har fått i uppgift att slå ner motståndet mot gruvan med förtal, hot och våld.

DSC_0183

Generalsekretare Lotta Sjöström Becker tillsammans med människorättscentret Digna Ochoa och medlemmar i FPDS 20 de Junio. Foto: Miriam Steinbach

”Vi tror inte vi kommer att lyckas att försvara vår natur med hjälp av våld. Tre gånger har de försökt få oss att slå tillbaka men vi har aldrig fallit för deras provokationer.”

För två veckor sedan försökte en grupp på 30 personer forsla in en grävmaskin i gruvan igen.

”Vi var bara fyra i lägret då och de som kom var beväpnade med machetes. Men medan två av oss distraherade gruppen, började de andra två ringa runt till andra i rörelsen och skjuta upp nödraketer. Snart var vi dubbelt så många som dem och lyckades mota bort dem.”

Grävskopan står parkerad i en trädgård som vi passerar lite längre bort. Men FPDS är inte nöjda förrän företaget drar sig tillbaka och gruvan stängs för gott.

”Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna njuta av rent vatten från floden och att de ska få vara friska. Det är för dem vi för den här kampen,” berättar Marcela Antonio för Kristna Fredsrörelsen.

Miriam Steinbach, fresobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko