Marcelo Pérez Pérez, människorätts- försvarare i Mexiko under hot - Kristna Fredsrörelsen

Marcelo Pérez Pérez, människorätts-
försvarare i Mexiko under hot

Datum: juli 5, 2022 | Kategori: Mexiko

Kristna Fredsrörelsen stämmer in i den oro som 26 civilsamhällesorganisationer verksamma i Mexiko uttrycker för människorättsförsvararen Marcelo Pérez Pérez säkerhet. Hans ovärderliga och legitima gärning hotas av en häktningsorder på falska grunder som får långtgående konsekvenser för fred och rättvisa i Chiapas.

Mexiko är ett land med två ansikten och situationen för de mänskliga rättigheterna i Chiapas visar detta med all tydlighet. Det finns goda krafter som vill värna urfolkens rättigheter, flyktingars säkerhet, miljön och hållbar fred. Det är insatser som går i linje med Mexikos ställningstaganden i internationella konventioner och som bidrar till förändring för de mest utsatta. Fader Marcelo Pérez Pérez, präst i stiftet San Cristóbal de las Casas, är en sådan positiv kraft.

Fader Marcelo Pérez Pérez i samband med Kristna Fredsrörelsens 100-års jubileum 2019. Foto: Kalle Jansson, Pråmfilm.

Fader Marcelo har tagit ställning för fattiga familjer som tvångsförflyttats för att ge plats till stora miljöförstörande projekt och han har aktivt motarbetat korruption i delstaten Chiapas. Han har även underlättat och deltagit i medlingsprocesser för människor och organisationer som drabbats av våld i kommunerna Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El Bosque och Pantelhó vilket har bidragit minskning av våldet i dessa områden.

Tyvärr finns det andra krafter som just nu använder sig av rättssystemet för att förhindra demokratisk utveckling och försvåra arbetet för mänskliga rättigheter.

Vi undertecknande organisationer ser med stor oro på hur goda krafter kriminaliseras och riskerar att fängslas på oklara grunder

Den 21 juni utfärdade åklagarmyndigheten i delstaten Chiapas en häktningsorder mot fader Marcelo på falska grunder som till synes har som syfte att tysta honom och skada hans legitima gärning. Det är inte första gången som Fader Marcelo  kriminaliserats och utsatts för hot och trakasserier. Häktningsordern ses som ytterligare ett försök i ett led av hotfulla handlingar sedan 2016 som ämnar förhindra fader Marcelos arbete för de mänskliga rättigheterna. Den utgör inte bara ett hot mot hans frihet utan ökar även riskerna att han utsätts för våld och ett påtvingat försvinnande.

Kristna Fredsrörelsen ser med stor oro på hur goda krafter kriminaliseras och riskerar att fängslas på oklara grunder. Detta får allvarliga och långtgående följder då de redan mest utsatta ser sina rättigheter och möjligheter att leva i fred och frihet begränsas än mer. Mexiko får på detta sätt svårt att leva upp till åtaganden i enlighet med internationella konventioner man ratificerat.

Vi kräver att den mexikanska staten drar tillbaka dessa ogrundade anklagelser och säkerställer att kriminaliseringen av fader Marcelo upphör. Vi uppmanar den mexikanska regeringen att leva upp till sina åtaganden gällande konventionen för de mänskliga rättigheterna samt att respektera och säkerställa de skyddsåtgärder som är utfärdade till förmån för fader Marcelo från den Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter.

Läs det fullständiga uttalandet från 26 civilsamhällesorganisationer på spanska här