Ukrainskt fredsupprop kräver respekt för folkrätten

Ukrainskt civilsamhälle i upprop till den internationella fredsrörelsen

Date: juni 5, 2023 | Kategori: Aktivera dig, Ickevåld, Opinion, Säkerhetspolitik

En bred krets ukrainska civilsamhällesorganisationer har publicerat ett gemensamt upprop riktat till ”pacifistiska och fredsbyggande rörelser runt om i världen”.

I uppropet uttrycks oro över vissa tendenser inom den globala fredsrörelsen, bland annat när det gäller inställningen till potentiella fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina.

Understryker vikten av ett ukrainskt ägarskap

Undertecknarna av uppropet understryker bland annat vikten av ett ukrainskt ägarskap i de frågor som rör landets framtid och att ukrainare därmed måste involveras på ett meningsfullt sätt när dessa diskuteras. De vänder sig också mot fredsinitiativ som uppmanar Ukraina att avstå delar av sitt territorium till Ryssland som ett slags kompromisslösning.

Uppropet sammanfaller med Kristna Fredsrörelsens hållning

I grunden sammanfaller uppropets budskap med det som Kristna Fredsrörelsen står för i förhållande till Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Den hållbara fred som vi eftersträvar kräver inte bara ett stopp på krigshandlingar utan också respekt för folkrätten. Det krav som måste riktas mot Ryssland är att man drar tillbaka sina trupper från hela Ukraina, inklusive Krim och de territorier i östra Ukraina som tidigare ockuperats. Dessutom måste de ansvariga för folkrättsbrott inom ramen för kriget ställas till svars.

En hållbar fred kräver också att en central roll ges till ukrainarna själva och att olika förslag därför förankras hos dem, liksom att förhandlingar och beslutsfattande inte äger rum utan dem.

Förr eller senare kommer förhandlingar att behövas för att reglera situationen i Ukraina. För att skapa förutsättningar för sådana förhandlingar måste världssamfundet på olika sätt arbeta för att motverka den ryska aggressionen och därmed minska Rysslands incitament att behålla sina trupper i Ukraina.


Länk till Ukraine Peace Appeal: https://www.ukrainepeaceappeal2023.info/