Protokoll – Kristna Fredsrörelsen

Protokoll

april 30, 2019
Årsmötes
protokoll 2019

Protokoll från Kristna Fredsrörelsens årsmöte den 27 april 2019

april 21, 2018
Årsmötes
protokoll 2018

excerpt