Protokoll – Kristna Fredsrörelsen

Protokoll

maj 21, 2021
Årsmötes
protokoll 2021

Mötesprotokoll från Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2021.

augusti 19, 2020
Årsmötes
protokoll 2020

Mötesprotokoll från Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2020

april 30, 2019
Årsmötes
protokoll 2019

Protokoll från Kristna Fredsrörelsens årsmöte den 27 april 2019

april 21, 2018
Årsmötes
protokoll 2018

excerpt