Webinarium om ungas engagemang för fred och rättvisa - Kristna Fredsrörelsen

Webinarium om ungas engagemang för fred och rättvisa

Datum: oktober 21, 2022 | Kategori: Aktiviteter, Maghreb, Stöd till ickevåldsarbete

Hur mycket pengar Sverige ska eller inte ska ge i bistånd diskuteras just nu flitigt - men hur påverkar egentligen biståndet livet för vanliga människor? Och vilka möjligheter skapar biståndet för unga? Kom på vårt webbinarium den 31 oktober och lyssna på hur bistånd har möjliggjort tre globala organisationers arbete för att öka ungas engagemang, frihet och trygghet!