Fredsnytt nummer 2 2021: Freden börjar här - Kristna Fredsrörelsen

Fredsnytt nummer 2 2021: Freden börjar här

Datum: december 7, 2021 | Kategori: Fredsnytt

Närmar vi oss en andlig omvändelse? Det pågår en massiv ökning av ickevåldsaktivism globalt och ickevåldsrörelser är betydligt mer framgångsrika än våldsamma uppror. Dock har framgångsfaktorn minskat de senaste åren i takt med global upprustning och dominerande narrativ om repressiva lösningar. I detta nummer av Fredsnytt skildrar vi en konstruktiv vision för framtiden i ständigt utmanande kontexter. Du kan bland annat läsa om pilgrimsvandringar för klimatet, om mötesplatsen ”Våldsmotstånd och fredslängtan den 16-17 oktober, om kreativ aktivism i våldsamma konfliktområden och mycket mer från vår rörelse och vårt arbete i världen. Fredsnytt nummer 2 2021