Motstånd utan våld är historiskt mer effektivt

Historiskt har motstånd utan våld varit mer effektivt

Datum: februari 28, 2023 | Kategori: Opinion, Pressklipp

Insatser utan vapen har utgjort ett bättre motstånd mot förtryckare och ockupanter runt om i världen. Det är sociala rörelser som störtar diktatorer, skriver Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, i en replik i Dagens Nyheter.

Pressklipp från Dagens Nyheter den 25 februari 2023

"Historiskt har motstånd utan våld varit mer effektivt" skriver Lotta Sjöström Becker

Dagens Nyheter 23-02-25

I en replik på en ledartext av Erik Helmerson i Dagens Nyheter den 17 februari, lyfter Lotta Sjöström Becker fram demokratins betydelse och redogör för hur Kristna Fredsrörelsen arbetar förebyggande för fred och för att konflikter inte ska bli våldsamma.

”Kristna Fredsrörelsens strategier kombinerar ickevåldsaktion och fredsbyggande. Vi finns på plats i och stödjer fredsaktörer i våldsamma konflikter (till exempel Colombia och Sydsudan). Vi tror på demokrati och rättvisa som vägar till fred.”

Kristna Fredsrörelsens fokus på förebyggande fredsinsatser för att undvika att konflikter blir våldsamma och övergår i krig, har starkt stöd i forskningen. ”Det handlar bland annat om aktiv diplomati och förtroendeskapande åtgärder men också om olika former av ickevåldsbaserat människorättsfrämjande arbete”, skriver Lotta Sjöström Becker.

Erik Helmerson är i sin ledare den 17 februari kritisk mot fredsrörelsen som han tycker måste ”gnugga bort den blinda fläck i demokratifrågan som suttit där sedan kalla krigets tid”, något Kristna Fredsrörelsen inte alls känner igen sig i:

”Helmerson skriver att ”Diktatorer lyssnar å sin sida aldrig på sociala rörelser som inte gagnar dem själva”. Vi instämmer. Men sociala rörelser störtar diktatorer. Och historiskt sett har ickevåldsmotstånd mot förtryckare och ockupanter runt om i världen varit mycket mer effektivt än väpnat sådant.”

Läs fler av våra opinionstexter på ämnet här