Vapenvägran åter i fokus för Kristna Fredsrörelsen - Kristna Fredsrörelsen

Vapenvägran åter i fokus för Kristna Fredsrörelsen

Datum: januari 22, 2024 | Kategori: Ickevåld, Opinion, Vapenvägran

Den allmänna värnplikten är på återgång och med den följer ett ökat behov av att informera ungdomar om rätten att vägra vapen.

Tusentals ungdomar kommer att kallas till mönstring och värnplikt mot sin vilja under de närmaste åren. Dessa uppseendeväckande uppgifter presenterades nyligen på rikskonferensen Folk och Försvar av Plikt- och prövningsverket, myndigheten som ansvarar för att kalla, testa och anta unga personer till den svenska värnpliktsutbildningen. Bakgrunden är den pågående kraftiga upprustningen av den svenska försvarsmakten.

Situationen innebär en aktualisering av en av Kristna Fredsrörelsens traditionella frågor, nämligen den om vapenvägran och rätten till vapenfri tjänst. Att vägra vapen med hänvisning till samvetsskäl är en mänsklig rättighet. När den allmänna värnplikten avskaffades i Sverige för drygt tio år sedan blev dock denna fråga inaktuell, då vapenvägrare inte längre riskerade att kallas in till värnplikt. Nu sker alltså en delvis återgång till tidigare förhållanden. Det innebär också ett ökat behov av att informera ungdomar om rätten att vägra vapen.

Ett centralt moment inom värnpliktsutbildningen går ut på att lära sig döda andra människor, och den som rekryteras dit måste ges tydlig information om detta

– Försvarsmakten är väldigt sparsam med information om möjligheten att söka vapenfri tjänst. Det kanske blir aktuellt för oss att ta fram ett nytt faktamaterial kring detta, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker.

Ett sådant faktamaterial skulle också syfta till att främja reflektion kring de etiska frågeställningar som är förknippade med värnplikten. Enligt Kristna Fredsrörelsen är Försvarsmakten alltför otydlig på detta område.

– Ett centralt moment inom värnpliktsutbildningen går ut på att lära sig döda andra människor, och den som rekryteras dit måste ges tydlig information om detta. Men det nämns inte någonstans i det reklammaterial som Försvarsmakten sprider för att locka till sig ungdomar. Där talas det i stället i vaga ordalag om möjligheten att utveckla sin självinsikt och samarbetsförmåga, säger Lotta Sjöström Becker.

Ett nyckelbegrepp inom den pedagogik som Försvarsmakten använder i sin soldatutbildning är ”moralisk frikoppling”. Genom medveten avindividualisering och träning i att avhumanisera motståndarsoldater skapar man vad man kallar en parallell moralisk struktur, där dödandet blir ett förväntat beteende snarare än något icke önskvärt.

”Vi tror att många fler skulle vägra vapen om de fick en korrekt bild av värnpliktens innehåll och syfte”

– Lotta Sjöström Becker

– Att dämpa eller försöka skapa alternativ till människors naturliga empati i syfte att stärka deras förmåga att döda ser vi i Kristna Fredsrörelsen som djupt problematiskt. Vi förespråkar i stället att alla människor ges nödvändiga redskap för att kunna göra väl genomtänkta och etiskt grundade ställningstaganden i de komplexa situationer som kriser och krig kan ge upphov till, säger Lotta Sjöström Becker och fortsätter:

– Vi tror att många fler skulle vägra vapen om de fick en korrekt bild av värnpliktens innehåll och syfte, och det vore en välkommen utveckling med tanke på att militära insatser är ineffektiva som konflikthanteringsmetod och dessutom skapar oerhört mycket mänskligt lidande.

Läs fler texter på ämnet här

STÖD VÅRT ARBETE