Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2024

Årsmöte 2024

Date: februari 8, 2024 | Kategori: Aktiviteter

Kristna Fredsrörelsens årsmöte äger rum den 20 april 2024 och hålls digitalt.

Välkommen att delta på Kristna Fredsrörelsens digitala årsmöte den 20 april 2024, kl 9-15.00. Årsmötet är rörelsens högst beslutande organ och ett utmärkt tillfälle att få inblick i verksamheten och att tillsammans med andra fredsvänner blicka framåt.

Handlingar läggs upp på den här sidan i enlighet med Kristna Fredsrörelsens stadgar 2022.

Observera att du behöver vara medlem i Kristna Fredsrörelsen för att ha rösträtt vid årsmötet. Här kan du betala in din medlemsavgift.

Här kan du ta del av föregående års protokoll: Årsmötesprotokoll 2023


Tipsa valberedningen!

Kristna Fredsrörelsens valberedning tar gärna emot nomineringar till styrelsen. Arbetet är igång med att hitta kandidater som har engagemang för vår rörelses frågor och verksamhetsområden. Önskvärt är tidigare erfarenhet av eller intresse för strategisk arbete, ekonomi, organisationsutveckling och styrelsearbete.

Tipsa oss gärna om personer som du tror kan passa för uppdraget eller om du själv är intresserad. Mejla till valberedningen@krf.se.

Läs om vilka som sitter i vår styrelse nu: https://krf.se/styrelse


Här kan du ta del av tidigare års årsmötesprotokoll.