Martin Luther King - Kristna Fredsrörelsen

januari 10, 2024
Christer Mattson tilldelas Martin Luther King-priset 2024!
Christer Mattsson tilldelas Martin Luther King-priset som ett erkännande för sitt outtröttliga arbete med att förebygga extremism och främja fred genom utbildning och kunskap.
december 3, 2023
Fredsnytt nummer 2 2023
Fredspolitiska perspektiv: Förnyat motstånd
oktober 20, 2023
Lars Ingelstam: Vår uppgift är att förbereda för tiden efter kriget
Lars Ingelstams bok Fredspolitiska perspektiv, är en ”grundkurs” i säkerhetspolitik som innefattar ickevåld och annan fredlig konfliktlösning.
oktober 3, 2023
Träget arbete mot rekrytering av unga till krig och organiserad brottslighet
I mitten av oktober besökte vår colombianska partnerorganisation Justapaz Sverige. Vad kan vi lära av den colombianska fredsrörelsen?
augusti 24, 2023
60 år sedan Marschen till Washington
Söndag den 27 augusti deltog Kristna Fredsrörelsen i högtidlighållandet av Marschen till Washington för arbete och frihet. En hyllning av kampen för fred, civilkurage, social rättvisa, demokrati och allas lika värde!
januari 16, 2023
Martin Luther King-dagen 2023
I tider av demokratisk tillbakagång och ökad militarisering finns god anledning att söka inspiration i Martin Luther King Jr:s tänkande och aktivism. Idag på Martin Luther King-dagen uppmärksammar vi hans gärning som fortsätter att inspirera i kampen för rättvisa.