Stadga - Kristna Fredsrörelsen

april 23, 2022
Årsmötes
protokoll 2018-2024
Här samlar vi våra årsmötesprotokoll bakåt i tiden. Saknar du något? Tveka inte att kontakta oss! info@krf.se
april 23, 2022
Kristna Fredsrörelsens stadgar
Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Vår stadgar antogs vid vårt ordinarie årsmöte 2022.