Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Date: januari 9, 2023 | Kategori: Aktiviteter

Välkommen till Kristna Fredsrörelsens årsmöte den 22 april 2023!

Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2023 äger rum 22 april. Det är rörelsens högst beslutande organ och ett utmärkt tillfälle att få inblick i verksamheten och att tillsammans med andra fredsvänner blicka framåt.

Datum: 22 april
Tid: ca kl. 9.00 – 14.30
Plats: digitalt på Zoom, med möjlighet att delta fysiskt på Ekumeniska centret i Alvik, Stockholm.

Intresserad av att läsa förra årets årsmötesprotokoll? Det finns här.

Handlingar till årsmötet

Förslag till föredragningslista 2023

Proposition – Instruktion för valberedningen 2023

Proposition avseende medlemsavgift 2024

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning KrF_2022

Revisionsberättelse

Årsplan 2023

Sammanträdesordning
Manual till deltagande via Zoom
Valberedningens förslag till ny styrelse

Observera att du behöver vara aktiv medlem i Kristna Fredsrörelsen för att ha rösträtt vid årsmötet. Här kan du betala in din medlemsavgift.