Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Date: januari 9, 2023 | Kategori: Aktiviteter

Kristna Fredsrörelsens årsmöte ägde rum den 22 april 2023

Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2023 ägde rum 22 april. Årsmötet är rörelsens högst beslutande organ och ett utmärkt tillfälle att få inblick i verksamheten och att tillsammans med andra fredsvänner blicka framåt.

Här kan du ta del av årsmötesprotokollet: Årsmötesprotokoll 2023

Handlingar som behandlades vid årsmötet:

Förslag till föredragningslista 2023

Proposition – Instruktion för valberedningen 2023

Proposition avseende medlemsavgift 2024

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning KrF_2022

Revisionsberättelse

Årsplan 2023

Sammanträdesordning

Valberedningens förslag till ny styrelse


Kommande Årsmöte äger rum 20 april 2024

Klockslag och plats utlyses i god tid, enligt Kristna Fredsrörelsens stadgar 2022.

Observera att du behöver vara aktiv medlem i Kristna Fredsrörelsen för att ha rösträtt vid årsmötet. Här kan du betala in din medlemsavgift.

 

Tipsa valberedningen!

Kristna Fredsrörelsens valberedning tar gärna emot nomineringar till styrelsen. Arbetet är igång med att hitta kandidater som har engagemang för vår rörelses frågor och verksamhetsområden. Önskvärt är tidigare erfarenhet av eller intresse för strategisk arbete, ekonomi, organisationsutveckling och styrelsearbete.

Tipsa oss gärna om personer som du tror kan passa för uppdraget eller om du själv är intresserad. Mejla till valberedningen@krf.se.

Läs om vilka som sitter i vår styrelse nu: https://krf.se/styrelse


Här kan du ta del av tidigare års årsmötesprotokoll.