medlemsdemokrati - Kristna Fredsrörelsen

februari 8, 2024
Årsmöte 2024
Kristna Fredsrörelsens årsmöte äger rum den 20 april 2024 och hålls digitalt.
januari 9, 2023
Årsmöte 2023
Kristna Fredsrörelsens årsmöte ägde rum den 22 april 2023
april 23, 2022
Kristna Fredsrörelsens stadgar
Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Vår stadgar antogs vid vårt ordinarie årsmöte 2022.