utrikespolitik - Kristna Fredsrörelsen

juni 2, 2023
Forcera inte fram ny biståndslinje utan att lyssna på de berörda
Regeringen bör efterleva sina egna ledord om långsiktighet, effektivitet och transparens i biståndspolitiken
november 8, 2022
Säkerhet av och för kvinnor: till försvar för en inkluderande fredspolitik
Frukostseminarium om vikten av kvinnors delaktighet i fredsbyggande och hur det kan skapa en ny förståelse av säkerhetsbegreppet.
juli 28, 2020
Debatt: Återuppliva EU som ett fredsprojekt
juni 22, 2020
Debatt: Svensk vapenexport hinder mot fredsprocessen i Colombia